XVII. národní kongres ČSARIM 2010, Zlín (3. den kongresu)

11. 9. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám poslední část třídílné on-line reportáže ze XVII. národního kongresu ČSARIM, který se konal ve Zlíně ve dnech 9.-11. září 2010. V sekci Přenosy naleznete videozáznamy z kongresového dění.

Předcházející reportáže: 1. den kongresu (9. září 2010), 2. den kongresu (10. září 2010)

oficiální stránky XVII. kongresu ČSARIM

11.9.2010, 8:30 - 10:00, Aula - Etika

11.9.2010, 10:30 - 12:00, Aula - Anestézie – Dýchací cesty

Předsedající Dr. Adamus z FN Olomouc na úvod definoval obtížnou intubaci a velmi názorně zopakoval skórovací systémy Mallampati a Cormack&Lehane. Samotný Mallampatiho systém je jako samostatný prediktor obtížné intubace bohužel nedostačující a zvyšuje se tendence používat jiné systémy, měření i matematické modely. Dr. Adamus uvedl jako optimální tyto údaje: otevření úst nejméně na 3 prsty, vzdálenost brady a jazylky nejlépe na 3 prsty a vzdálenost jazylky a štítné chrupavky na 2 prsty. Druhý předsedající Dr. Otáhal z VFN přišel se sdělením, že výsledky mnoha studií hovoří spíše ve prospěch punkční dilatační tracheostomie. Dr. Michálek působící ve Velké Británii srovnával supraglottické pomůcky I-gel a AuraOnce. Dr. Kormanová z FN Motol prezentovala velmi přehledně zpracovanou desetiletou zkušenost s tracheostomií u dětí do 12 měsíců a její kolegyně dr. Biskupová nás seznámila s kasuistikami 2 dětských pacientů se závažnými nádorovými obstrukcemi dýchacích cest a jejich řešením.

Poté prof. Cvachovec shrnul data o letošním kongresu a poděkoval za hojnou účast jak ze strany lékařů, tak i sester. Také poděkoval za výborné složení vědeckého programu dr. Šturmovi a vědeckému sekretáři ČSARIM prof. Ševčíkovi za skvělé předsednictví organizačního výboru.

Na závěr byly uděleny ceny za nejlepší přednášky a postery:

 • Anestézie: J. Beneš (FN Plzeň) – Možnosti predikce vzniku pooperačních komplikací.
 • Intenzivní medicína: R. Škulec (ÚSZS SK Beroun, ZZS KHK) Přednemocniční ochlazování chladným roztokem: hledání optimálního řešení (pre-cool 3).
 • Poster: P. Suk (FN U sv. Anny, VFU, FN Plzeň) Porovnání srdečního výdeje stanoveného analýzou arteriální křivky s termodilucí na prasečním modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty.
 • Sestry: J. Šesták a O. Kolařík (FN Brno) - Rehabilitační ošetřovatelství na KARIM.

Hlavní představitelé ČSARIM se s námi rozloučili a pozvali na příští kongres, který se koná tentokráte v hlavním městě.

Šťastnou cestu domů a … sejdeme se na Akutně.cz.


Pro zajímavost na závěr uvádíme, na čem všem se tým AKUTNE.CZ v rámci kongresu ČSARIM podílel a mohl být k vidění:

 • Předsedal 1 sekci (Ivo Křikava)
 • Přednesl 2 vyzvaná sdělení (Ivo Křikava, Petr Štourač)
 • Přednesl 2 volná sdělení (Klára Malá, Olga Smékalová)
 • Prezentoval 1 poster (Michaela Ťoukálková)
 • Přenesl online 10 sekcí ze dvou sálů – Aula a Seminární místnost
 • Sepsal reportáž z prakticky všech lékařských sekcí a z nejzajímavějších momentů NLZP sekce.

Tým AKUTNE.CZ pro Vás výše uvedené zajistil v následujícím složení :

 • Organizační výbor : Petr Štourač, Ivo Křikava, Roman Štoudek
 • Přenosový tým: Zdeněk Chvátal, Zdeněk Pluháček, Dominik Kuchař
 • Osazenstvo stánku: Eliška Krajtlová, Hana Suchomelová, Martina Kosinová, Elena Krátka
 • Reportéři lékaři: Olga Smékalová, Roman Štoudek, Michaela Ťoukálková, Peter Bakalík, Klára Malá, Ivo Křikava, Petr Štourač
 • Reportéři medici: Martina Kosinová, Eliška Krajtlová, Hana Suchomelová, Elena Krátka
 • Fotodokumentace: Martina Kosinová, Eliška Krajtlová, Hana Suchomelová, Elena Krátka, Zdeněk Chvátal, Ivo Křikava, Roman Štoudek, Olga Smékalová
 • Technická podpora: Tomáš Kříž (AV media), Ivo Šnábl (IBA MU Brno)

Tým AKUTNE.CZ pracoval s následujícícm technickým vybavením :

 • Audiovizuální přenosový vozík Tanderg - 2ks
 • Videokamera Panasonic se stativem
 • Videokamera HandyCam
 • Fotoaparát – 6x
 • Dodávkové vozidlo – 1x
 • Osobní automobil – 5x
 • Notebook – 8x
 • NetBook – 1x
 • Velkoplošný monitor LG – 2x

 Práce týmu AKUTNE.CZ na XVII. národní kongres ČSARIM 2010 by nebyla možná bez následující podpory:

 • titulek
  titulek


Zpět