15. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ 2017

15. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ 2017

22. 2. 2017 ...sejdeme se v Mikulově...

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ, které je určeno zejména vedoucím ambulancí bolesti. Záštitu nad setkáním převzali SSLB a ČLS JEP. Setkání se uskuteční v Mikulově ve dnech 19. - 20. května 2017.

Klíčová slova: algeziologie, Mikulov

Hlavní témata:

  • Od historie k současnosti vzdělávání v léčbě bolesti – algeziologii
  • Viscerální bolest – z různých úhlů pohledu včetně kazuistik
  • Neobvyklé případy vzniku chronické bolesti – kazuistiky
  • Možnosti neuromodulační léčby u viscerální bolesti
  • Psychika a chronická bolest


Zpět