Nový výukový algoritmus: Resuscitace těhotné

Nový výukový algoritmus: Resuscitace těhotné

1. 5. 2017

V roce 2015 byly zveřejněny nové doporučené postupy pro resuscitaci v mimořádných situacích, včetně resuscitace těhotné pacientky. Jednotlivé zásady a principy, které vedou k přežití pacientky i porodu zdravého novorozence vám představí nový algoritmus portálu AKUTNĚ.CZ: Resuscitace těhotné.

Klíčová slova: resuscitace těhotné, náklon, urgentní císařský řez, dislokace dělohy

Druhý algoritmus, který vám představujeme v tomto roce přináší vzácnou situaci, které se obává každý porodník i anesteziolog. Vše co víte o resuscitaci bude podrobeno zkoušce, když budete mít před sebou situaci, kde budete bojovat o dva lidské životy - když budete resuscitovat těhotnou. Co dělat stejně jako vždy a co dělat jinak? A hlavně, kdy a jak indikovat urgentní císařský řez, když jde o vteřiny? Zkuste si své reakce a úsudek v extrémně náročné situaci a zachraňte pacientku i novorozence!

Resuscitace těhotné


I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů.

MUDr. Martina Kosinová, Patrícia Bartolenová, Michaela Cipovová

I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů.


Interaktivní algoritmus

Resuscitace těhotné
Na porodnické oddělení krajské nemocnice byla přijata prvorodička v 38. týdnu těhotenství s pravidelnými kontrakcemi po 4 minutách. Plodová voda odtekla, průměr děložní branky je 3 cm. Vstupní gynekologické vyšetření a ultrazvukové vyšetření plodu v normě. Pacientka byla přijata na porodní sál a anesteziologem byla zajištěna epidurální analgezie. Po bezproblémovém podání prvního bolusu do epidurálního katétru (0,125 % levobupivacain 9 ml + 5 μg sufentanil) rychle postupoval porodní nález. Při posledním vyšetření byl porodní asistentkou zhodnocen průměr děložní branky 7 cm.

Partner náhle volá porodní asistentku, protože rodička na nic nereaguje. Ihned je volán porodník, který diagnostikuje zástavu oběhu. Jak by měl porodník dále postupovat?

Klíčová slova: srdeční zástava, resuscitace, těhotenství, emergentní císařský řez

 

Truhlář A, Deakin CD, Soar J et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in specialcircumstances. Resuscitation. 2015 Oct;95:148-201. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.017. Epub 2015 Oct 15.

Einav, Sharon. Maternal Resuscitation [přednáška mp4], Berlín: Euroanaesthesia, 2015.

Einav, Sharon. Kaufmana, Nechama. Sela Hen Y. Maternal cardiac arrest and perimortem caesarean delivery: Evidence or expert-based? Resuscitation 2015;83: 1191–1200.

Lavecchia M, Abenhaim H. Cardiopulmonary resuscitation of pregnant women in the emergency department. Resuscitation 2015;91:104–7.

Recenzent:

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha, Česká republika
Čestná členka české resuscitační rady

Příhoda – vlastně komentovaná kazuistika náhlé srdeční zástavy u rodičky na porodním sále je lokalizována do vybaveného prostředí po stránce personální, technické  i materiální – do prognosticky poměrně příznivé situace, pokud bude extrémní situace pohotově a i logisticky správně zvládnuta. Úkoly jsou sevřené, vymezené a jsou v úrovni kvalitního řešení v porovnání s charakteristickými pochybeními, doprovázejícími nekoordinovaný spěch a odborný chaos.
Takto předložená kazuistika je vysoce komplexní. Má kromě naučené běžné základní KPR i svou logistiku a v ní i priority: není totiž jeho úkolem jen zahájit ihned KPR, jak se ji všichni povinně učíme, ale současně rychle aktivovat další přítomné a poté se adept musí disciplinovaně začlenit do role, která mu přísluší – bude určena.
Ukazuje na nutné znalosti a podporuje vytvoření schopností, jak je v nečekané, extrémní a specifické situaci uplatnit okamžitě i v navazující klinické trajektorii.
Algoritmus, jeho prezentace i MCQ navazujících kroků je podle mého recenzního názoru správně přizpůsobeno soudobým požadavkům KPR 2015.
 

vloženo: 13. 4. 2016 | poslední úpravy: 30. 5. 2017

Zpět


Zpět