Bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči

24. 1. 2018 ...sejdeme se v Liberci...

Jako mediální partner akce si vás dovolujeme pozvat na 18. workshop s názvem Bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči, který se bude konat 30. 4. 2018 v Liberci. Workshop je pořádaný Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP.

Pozvánka

Klíčová slova: ČSIM, simulace, UPV, Liberec

Přednáška

Prof. Marcelo Amato, M.D., Ph.D., São Paulo, Brazílie

Simulační workshop

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., ČVUT, Praha

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., 1. LF UK, Praha


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět