Algoritmy AKUTNĚ.CZ v PBL/TBL lekci

Vážení účastníci X. konference AKUTNĚ.CZ a workshopu PBL!
V první řade chci vyjádřit své poděkování, že jste si vybrali naši konferenci ke strávení podzimní soboty. Workshop PBL (Problem Based Learning), který si máte zájem zaregistrovat, je v našich zemích raritou a na akademické půdě konference naprosto unikátní. Nicméně v zahraničí je standardní náplní odborných setkání i běžné výuky na fakultách. Proto jsem ráda, že sledujeme světové trendy a uvádíme již třetím rokem ojedinělou PBL/ TBL lekci na vědecké konferenci v České republice. 


Určitě se ptáte, co je to PBL/ TBL?
Konkrétně se za těmito zkratkami skrývá Problem Based Learning/ Team Based Learning. Jedná se o odlišný výukový přístup, než je obvyklá přednáška anebo seminář. Studenti jsou zde aktivními diskutéry a společně se probírají klinickým případem, který jim krok za krokem rozkrývá postup diagnostiky i terapie (v našem případě akutního) stavu, spolu se všemi možnými nástrahami, záludnostmi a komplikacemi. Nejedná se o v žádném případě o zkoušení anebo hodnocení individuálních znalostí, ale o hledání řešení klinického problému společnými silami prostřednictvím diskuze a diferenciální rozvahy.
 
​Co to jsou algoritmy AKUTNĚ.CZ?
Věřím, že většině z vás je nemusím představovat, protože portál AKUTNĚ.CZ zajisté znáte. Aktuálně na stránkách našeho portálu v sekci Výuka najdete přes 90 interaktivních výukových algoritmů, které hravou formou prostřednictvím virtuálních pacientů představují správný diagnosticko-terapeutický postup u řady akutních stavů. 
 
Co máte od lekce čekat?
Během 60 minutové diskuze ve skupině 12 účastníků pod vedením 1 moderátora se společně proberete případem pacienta v bezprostředním ohrožení života. Celým příběhem vás bude provázet právě jeden z interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ. Celá výuková lekce bude postavená na aplikaci teoretických znalostí do klinické situace tak, aby svůj prostor pro vyjádření měli všichni, nehledě na aktuální ročník studia.

Jak se na lekci můžete připravit?
Abyste se mohli do diskuze rovnocenně zapojovat a přispět i svým střípkem do mozaiky, která povede k poznání, je nutné se dopředu připravit. Samozřejmě, fyziologií, patologickou fyziologií, anatomií anebo biochemií jste prošli všichni. Několik týdnů před konferencí vám navíc pošlu podrobné informace o připravovaném tématu, takže budete mít čas a prostor se na vašeho "pacienta" konkrétně připravit.

Jaké téma lekce bude letos?
V roce 2016 jsme zachraňovali pacientku s rupturou aneuryzmatu břišní aorty před hemoragickým šokem. Loni jsme pečovali rovnou o dva pacienty naráz - věnovali jsme se císařskému řezu, různým druhům anestezie pro tento operační porod a taky terapii jejich nejčastějších komplikací. Letos se obrátíme ke kořenům a základům urgentní medicíny prostřednictvím výborného interaktivního algoritmu Advanced Life Support u dospělého.

Co budete po absolvování lekce umět?
Budete nejen vědet, co podle nejnovějších doporučení při rozšířené resuscitaci, ale také budete vědět, proč to dělat. Projdete si situací řešení zástavy oběhu u pacienta v nemocnici, když máte k dispozici defibrilátor a veškerou potřebnou medikaci, zjistíte co je "4H/4T" a naučíte se jak postupovat, když zachraňujete životy.

Pokusila jsem se zodpovědět některé otázky, co by vás mohly zajímat. Pokud máte další, co vás trápí, neváhejte se na mně obrátit třeba i před registrací na emailu hana.harazim@akutne.cz. Jinak se velmi těším, že se sejdeme na AKUTNĚ.CZ!