ESSENTIAL PAIN MANAGEMENT WORKSHOP

Pořádají:

V rámci X. konference AKUTNĚ.CZ proběhne pod vedením certifikovaných lektorů WFSA workshop Essential Pain Management (EPM), určený lékařům i nelekařskému zdravotnickému personálu.

Essential Pain Management Workshop je oficiální vyučující mezinárnodní kurz, který vznikl v rámci aktivit World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA). Jde o jednoduchý a účinný koncept edukace zdravotníků v problematice bolesti. Je založený prakticky, postavený na řešení problémů a situací, je vedený proaktivně s významným zapojením všech účastníků. Má neformální charakter a slouží jako odrazový můstek k novému pohledu na problematiku bolesti v konkrétních podmínkách na pracovištích účastníků. V současné době pod patronací WFSA se postupně rozšiřuje po celém světě. Přijďte si vyzkoušet současné výukové metody na problematice, která se týká většiny našich pacientů bez ohledu na onemocnění, kterým trpí, a jejíž znalost je užitečná každému zdravotníkovi v klinické praxi.

Termín: 17. 11. 2018

Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice, místnost A11/306

Počet účastníků: 24

Lektoři: Viktor Kubricht, Alena Mátlová

Cílem EPM je:

  • Zlepšit povědomí a znalosti o problematice bolesti
  • Naučit zdravotníky rozpoznat, zhodnotit a léčit bolest (RZP - rozpoznej, zhodnoď, pomoz od bolesti).
  • Určit překážky v účinné léčbě bolesti a stanovit strategii na jejich překonávání
  • Ukázat základní kroky k zajištění účinného organizačního modelu pro léčbu bolesti ve zdravotnickém zařízení
  • Dát účastníkům základ k případné další výuce léčby bolesti na jejich pracovištích

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory: MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.

Program workshopu:

9:00 - 9:20 Uvítání, představení účastníků, vstupní test (ke zpětnému sebehodnocení)

9:20 - 9:30 Úvod – Co je EPM (Kubricht)– seznámení se strukturou jednotlivých bloků (přehled problému + hlavní cíle bloku + krátká teoretická přednáška + diskuze + shrnutí), epidemiologie (akutní a nádorové) bolesti – kdo je naší cílovou skupinou mezi pacienty

9:30 - 9:45 Co je bolest? (Mátlová)

9:45 - 10:00 Proč bychom měli bolest léčit? (Kubricht) – brainstorming – flipchart

10:00 - 10:15 Klasifikace bolesti (Mátlová)

10:15 - 10:35 Fyziologie a patofyziologie bolesti (Mátlová)

10:35 - 11:00 Přestávka

11:00 - 11:15 Základní přístup k léčbě bolesti (RAT) (Kubricht)

11:15 - 11:30 Monitorace bolesti (Mátlová)

11:30 - 11:55 Přehled léčby bolesti (Kubricht)  – brainstorming – flipchart

11:55 - 12:30 Analgetická farmakologická léčba (Mátlová)

12:30 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:10 Překážky a bariéry v léčbě bolesti (Kubricht) – brainstorming – flipchart

13:10 - 13:25 Specifika v dětském věku (Kubricht)

13:25 - 13:40 Specifika u seniorů, pacientů s poruchou vědomí (Mátlová)

13:40 - 14:00 Přestávka

14:00 - 14:45 Kazuistiky – výuka na příkladech – práce v malých skupinách

14:45 - 15:20 Jak zhodnotit na čem jsme a kam se posouváme – základní principy klinického auditu (Kubricht) (základní info + práce ve skupinách – vytvoření stručného návrhu klinického auditu  výběr tématu + stručný design)

15:20 - 15:45 Jak zorganizovat tým pro léčbu bolesti v nemocnici? (Kubricht)

15:45 - 16:05 Přestávka

16:05 - 16:35 Jak překonat překážky a bariéry – brainstorming - flipchart

16:35 - 16:55 Závěrečný test (k sebehodnocení), zpětná vazba, certifikáty, rozloučení