Charta práv hospitalizovaných dětí

Popis testu:

Test s názvem Charta práv hospitalizovaných dětí je zpracován na podkladě stejnojmenného dokumentu a ověří Vaši znalost práv dětí v nemocnici.

Zpracovatel: tým sesterské sekce

Otázka č. 1: 4)

Hospitalizovaným dětem se dostává odborné péče od kterých osob ?


Otázka: 1/10