FAQ o LMA TM

Na těchto stránkách jsme připraveni zodpovědět některé z vašich nejčastěji kladených dotazů o laryngeální masce Pro-Seal.

D: Jaké jsou nejčastější klinické výhody laryngeální masky Pro-Seal?
D: Jak účinná je laryngeální maska Pro-Seal při použití dýchání s tlakovou ventilací?
D: Nabízí laryngeální maska Pro-Seal ochranu před regurgitací?
D: Musím vkládat svůj prst do úst pacienta během zavádění?
D: Měl bych zavádět orogastrickou sondu u každého výkonu?
D: Při jaké délce operace lze laryngeální masku Pro-Seal bezpečně použít?
D: Zotavují se pacienti po použití laryngeální masky Pro-Seal snadno?

D: Jaké jsou nejčastější klinické výhody laryngeální masky Pro-Seal?

O: Je to stejné jako u ostatních produktů firmy LMA, laryngeální maska Pro-Seal je u lačných pacientů méně invazívní alternatívou k endotracheální intubaci.

  • Drenážní trubice poskytuje únikovou cestu pro tekutiny a plyny při snížení rizika nafouknutí žaludku
  • Drenážní trubice poskytuje přístup do jícnu a umožňuje slepé zavedení orogastrické sondy při libovolné poloze pacienta
  • Nový návrh dvojité manžety zajišťuje dvojnásobné utěsnění při daném tlaku v manžetě ve srovnání s klasickou laryngeální maskou (viz klinická zpráva 1).
  • Užití drenážní trubice pomůže ověřit správné usazení masky.
  • Zavedení je rychlejší a méně traumatické, než při použití endotracheální intubace.

D: Jak účinná je laryngeální maska Pro-Seal při použití dýchání s tlakovou ventilací?

O: Laryngeální maska Pro-Seal je navržena pro použití při tlakové ventilaci. Může poskytnout větší utěsnění při nižším tlaku na sliznici, což znamená, že pacient může být ventilován při vyšších tlacích, než u klasické laryngeální masky. Studie doktora Braina ukazuje, že při daném tlaku uvnitř manžety laryngeální maska Pro-Seal poskytuje dvojnásobné utěsnění ve srovnání s použitím klasické laryngeální masky (viz klinická zpráva 1).

D: Nabízí laryngeální maska Pro-Seal ochranu před regurgitací?

O: Poslední srovnávací studie s klasickou laryngeální maskou u čerstvých dárců ukázaly, že správně usazená laryngeální maska Pro-Seal chrání před aspirací nebo regurgitací tekutin. To má tedy důsledek pro ochranu dýchacích cest u bezvědomých pacientů (viz klinická zpráva 4).

D: Musím vkládat svůj prst do úst pacienta během zavádění?

O: Laryngeální maska Pro-Seal může být zavedena s použitím na přání dodávaného “Zavaděče”, takže není nezbytné vkládat prst do pacientových úst. Tato pomůcka může také usnadnit použití laryngeální masky nezkušenému uživateli. Doporučuje se použít “Zavaděč” u pacientů, kteří představují infekční riziko.

Laryngeální masku Pro-Seal však lze zavádět manuálně, s použitím techniky ukazováčku, nebo palce (viz klinická zpráva 2).

D: Měl bych zavádět orogastrickou sondu u každého výkonu?

O: Nikoliv. Drenážní trubice byla původně navržena jako pasivní drenážní kanál a jako indikátor správného usazení masky. Prvek, usnadňující zavádění orogastrální sondy, je pouze další výhodou.

D: Při jaké délce operace lze laryngeální masku Pro-Seal bezpečně použít?

O: Časový úsek, po který může být laryngeální maska ponechána v dýchacích cestách není blíže určena. Lékaři, kteří mají zkušenosti s používáním masky Pro-Seal, dokládají použití bez komplikací i u výkonů trvajících až osm hodin.

Firma Laryngeal Mask Company doporučuje trvale monitorovat tlak uvnitř manžety, který má zůstat nižší než 60 cm H2O (viz klinická zpráva 3).

D: Zotavují se pacienti po použití laryngeální masky Pro-Seal snadno?

O: Ovšem. To se vztahuje k větší ploše manžety, která umožňuje lepší rozdělení tlaku. To snižuje tlak na sliznici, zatímco těsnící tlak se zvyšuje. Což poskytuje kombinaci nižšího tlaku na sliznici při vyšším utěsnění.

Stejně jako u klasické laryngeální masky je zotavení pacienta po použití laryngeální masky Pro-Seal méně traumatické, než při použití endotracheální kanyly, s následně nižším výskytem pooperačních komplikací.

Máte-li nějaké další dotazy na laryngeální masku Pro-Seal, případně na jinou z laryngeálních masek, neváhejte nás zkontaktovat.