Použití LMA TM

Běžné a rozšířené použití laryngeální masky

Používání laryngeální maskyPoužívání laryngeální masky při operacích, jako jsou gynekologické laparoskopické výkony, použití tlakové ventilace při zavedené laryngeální masce, a použití laryngeální masky k zajištění dýchacích cest při břišních operacích byly na začátku devadesátých let považovány za rozšířené. Dnes představují normu.

Tak, jak roste zkušenost a zručnost uživatelů, je dnes jen málo prováděných operací u vylačněných pacientů, kde nelze zajistit dýchací cesty s použitím laryngeální masky.

Používání této pomůcky u pacientů v poloze na břiše je nyní běžná praxe.

Laryngeální maska byla použita u všech typů operačních výkonů s dobou trvání až do osmi hodin, a jsou anekdotické zprávy o jejím použití po dobu dní, bez nežádoucích účinků.

Nejneobvyklejší použití této pomůcky bude pravděpodobně na jednotkách intenzivní péče, klinický výzkum na tomto poli již probíhá.

Laryngeální maskaLaryngeální maska se nyní používá při všech elektivních výkonech orthopedické chirurgie, při chirurgii hlavy, krku a štítné žlázy, ORL, při zajištění dýchacích cest u obtížné či nezvládnuté intubace, a jako prostředek okamžité podpory dýchacích cest při kardiopulmonální resuscitaci.

Laryngeální maska byla nedávno zahrnuta do evropského algoritmu kardiopulmonální resuscitace jako akutní řešení průchodnosti dýchacích cest během kardiopulmonální resuscitace.

Stala se také součástí algoritmu Americké společnosti anesteziologů při zvládání obtížné intubace, buď sama o sobě, nebo jako podpora na slepo prováděné, či fibroopticky asistované, endotracheální intubace.

Řada anekdotických zpráv o úspěšném zajištění dýchacích cest po nezdařeném pokusu o intubaci s její pomocí, zahrnující chirurgii otevřeného srdce, se objevila v literatuře.

Práce o mechanice dýchání v poloze na břiše, či na zádech, a to i u pacientů podstupujících orthopedickou chirurgii (mikrodiskektomii), s použitím laryngeální masky, potvrdily, že dechová práce při zavedené laryngeální masce je menší, v porovnání s prací při zavedené endotracheální kanyle.

Rozsah důvěry v laryngeální masku je takový, že již dochází k jejímu použití i na jednotkách intenzivní péče.

Maska Classic i Unique jsou široce akceptované při kardiopulmonální resuscitaci, a stále častěji jsou používány v dětské a novorozenecké resuscitaci.

Laryngeální maska Fastrach je akceptována jako jedna z metod volby při zajištění dýchacích cest při obtížné intubaci.

Stále více se používá Flexibilní laryngeální maska pro výkony na hlavě, na krku, a při chirurgii štítné žlázy.

Laryngeální maska ProSeal je nejnovějším příspěvkem do řady laryngeálních masek, a nabízí, stejně jako prvky klasické laryngeální masky, další přínos pro dokonalejší zajištění dýchacích cest.

LMA-ProSeal a LMA Supreme jsou vylepšené LMA vhodné k použití při celkové anestezii. Mají unikátní uspořádání dvojité manžety, která poskytuje vysoce účinné utěsnění DC bez zaneprázdnění rukou při nízkých tlacích uvnitř manžety. Nová konstrukce dvojité trubice odděluje dýchací ústrojí od trávícího traktu a poskytuje bezpečný únikový kanál pro odcházející tekutiny v případě neočekávané regurgitace a zavedení orogastrické sondy. Specialitou LMA Supreme je jednoduché zavedení na první pokus a to v jakékoliv poloze vůči pacientovi - tedy nejen zpoza hlavy.

LMA Supreme je jednoznačná volba anesteziologa 3. tisíciletí.

Typ pacienta Problém Výhoda Supreme Výsledek
Diabetik Zbytkový žaludeční obsah Přístup GIT Umožnuje aktivní I pasivní dekompresi žaludku - tedy prosté zavedení žaludeční sondy či aktivní odsátí zbytkového žaludečního obsahu.
Obesita Zbytkový žaludeční obsah
Zvýšený intraabdominální tlak
Přístup GIT
Vyšší těsnící tlaky
Aktivní I pasivní dekomporese žaludku
Kuřák nebo astmatik Dráždivé dýchací cesty Neinvazivní, měkká manžeta Snížená iritace dýchacích cest a hrdla, menší aktivace obranných reflexů HCD
Gastroesofageální refluxní choroba Regurgitace možná Vyšší těsnící tlaky, přístup do GIT Důsledné oddělení GIT a respiračních cest na úrovní glottis a odvedení kyselého obsahu vně pacienta