Výkony v LMA TM

  1. Operační sál – základní/rutinní použití
  2. Operační sál – rozšířené použití
  3. Akutní medicína a KPCR/resuscitace

Abyste získali informaci o indikacích, kontraindikacích, varováních, opatřeních a návodu, která z laryngeálních masek nejlépe vyhovuje pro které klinické použití, konzultujte vždy návod k použití.

U následujících výkonů může být vhodné použít laryngeální masku ProSeal, Jednorázovou laryngeální masku, Flexibilní laryngeální masku, Klasickou laryngeální masku, a/nebo laryingeální masku Fastrach.

Pokud teprve získáváte zkušenosti s použitím laryngeální masky, doporučuje se použít v následujících případech:

  • Krátký výkon (< 1 hodina), elektivní operace.
  • Pacienti s ASA 1-2
  • Spontánní dýchání
  • Poloha na zádech

- Doporučená    - Jiná možnost

OPERAČNÍ SÁL – ZÁKLADNÍ/RUTINNÍ POUŽITÍ
Obecná chirurgie ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Chirurgie rekta (poloha litotomická)    
Inguinální nebo femorální kýla    
Kožní/podkožní léze    
Revize cévního shuntu    
Zavedení/odstranění centrálního katétru    
Gynekologie ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Biopsie čípku    
Hysteroskopie    
Revize děložní dutiny    
Vyšetření v narkóze    
Vaginální hysterektomie    
Oční lékařství ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Elektroretinografie  
Kryoterapie  
Měření nitroočního tlaku  
Odstranění cizího tělesa  
Operační řešení strabismu  
Plastika víčka  
Revize slzných kanálků  
Vyšetření v narkóze  
Ortopedie ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Artroskopie    
Kloubní plastiky    
Odstranění kovové dlahy    
Operace šlach/ligament    
Otevřené/zavřené redukce    
Plastika rotátorové manžety    
Uvolnění karpálního tunelu    
Výkony na ruce a noze    
Chirurgie procesus mastiodeus  
Myringotomie  
Plastika krania  
Plastika tváře  
Výkony na skalpu  
Vložení stipulí  
Další plastické operace ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Biopsie/implantáty/redukce prsu  
Kožní štěpy  
Operace varikózního komplexu  
Převaz popálenin  
Snesení okrajů rány  
Urologie ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Cystoskopie    
Obřízka    
Operace hypospadie    
Orchiektomie    
Orchiopexe    
Plastika penisu    
TURP    
Uretrální meatotomie    
Vasektomie    
Zavedení stentu    
OPERAČNÍ SÁL – ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ
Výkony břišní/pánevní ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Femoro-popliteální bypass    
Gynekologická laparoskopie    
Laparoskopická cholecystectomie    
Operace břišní hernie    
Radikální retropubická prostatektomie    
Totální břišní hysterectomie    
Výkony čelistní a ústní ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Excize tumoru nebo cysty jazyka  
Extrakce zubu  
Implantace zubu  
Rozštěp patra  
Diagnostické testy ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Biopsie kostní dřeně    
Bronchoskopie    
Kolonoskopie    
Vyšetření CT    
Vyšetření MRI (nukleární rezonance)    
Oční/ORL ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Adenotonsilectomie  
Chirurgie katarakty / s/bez výměny čočky  
Myringoplastika  
Nitrooční chirurgie  
Nosní polypektomie  
Repozice zlomenin nosu  
Rhinoplastika  
Septoplastika  
Submukózní /resekce  
Tympanoplastika  
Výplach antra  
Jiné klinické situace ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Výkony/pacienti, kde přístup do trávícího traktu je žádoucí/předpokládaný        
Extrémní obezita  
Prodloužený výkon (> 2 hodiny)  
Poloha nikoliv na zádech (sklapovacího nože, na boku, na břiše, litotomická, Trendelenburg)    
Anestezie na dálku (radioterapie)        
Pacienti, u kterých čekáme, že nejvyšší dechové tlaky budou > 20 cm H2O        
Obtížná intubace
Další výkony na hlavě a krku ProSeal/Supreme Classic Unique Flexible Fastrach
Endarterectomie karotid  
Biopsie krčních uzlin  
Mikrolaryngeální chirurgie  
Neurochirurgické výkony s/bez stereotaktického rámu  
Chirurgie štítné žlázy/ příštítných tělísek  
Chirurgie trachey/kariny  
Tracheostomie
AKUTNÍ MEDICÍNA A KPCR/RESUSCITACE
Obtížná intubace Pouze SUPREME   
Situace při resuscitaci Pouze SUPREME