Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

Primář, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Crush syndrom

Drtivá poranění jsou poměrně častá a závažná a zavedení správné léčby je rozhodující pro dobrý výsledek  jejich léčení. Tento algoritmus uvádí průběh typického úrazu od jeho počátku na místě zranění. Již první kroky navádějí řešitele ke správnému postupu léčby a k úvahám o možných komplikacích. Rozhodnutí o dalším postupu jsou v jednotlivých krocích výstižně uvedena. Při řešení se uvádí nejen "na první pohled zřejmé" kroky, ale současně je řešitel veden i k rozvaze o celkovém stavu pacienta a je kladen důraz na prevenci možných komplikací při nevhodném postupu. Je kladen důraz na využití všech moderních léčebných postupů. Po správném vyřešení získá řešitel náhled na komplexnost daného typu závažného poranění. To je neocenitelná výhoda při skutečném kontaktu s takovouto situací.


Zpět na výpis