Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Tonsilektomie u dětí

Výukový algoritmus velmi přesně popisuje reálnou klinickou situaci, se kterou je dětský anesteziolog konfrontován opakovaně. Realisticky simuluje typické situace a stavy, které provázejí relativně častou diagnózu, která bývá často bagatelizována, avšak, která přináší řadu závažných rizik i pro zkušeného anesteziologa. Zcela v souladu s moderními trendy současné akutní a intenzivní medicíny zdůrazňuje především bezpečnost postupu bez zbytečných omezení pro pacienta. Správně zohledňuje celý proces od přijetí pacienta do nemocnice, přes zhodnocení jeho aktuálního zdravotního stavu, přes efektivní premedikaci, vlastní podání anestezie a zajištění dýchacích cest, přes vigilizaci až po bezpečnou pooperační péči. Rozhodovací algoritmus je logický, věnuje adekvátní prostor všem součástem výkonu. Jeho součástí je také stručné a jasné vysvětlení, proč je správný ten či onen konkrétní postup. Uvedený modelový příklad je kopií reálné situace, kterou musí správně zvládnout každý lékař věnující se dětské anestezii a intenzivní medicíně. Procvičení si správného postupu je nejlepší přípravou na skutečnou situaci. Na rozdíl od výukového algoritmu se totiž v reálném životě většinou nedá „vrátit o krok zpět“.


Zpět na výpis