Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

Lékař chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Akutní končetinová ischemie

Popisovaný algoritmus akutní kritické končetinové ischemie je velmi typický. Případy jsou při incidenci 14-15 /100 000 velmi časté. Při toleranci svalů k ischemii kolem 3 hodin je velmi přínosný důraz v rámci předkládaného algoritmu na rychlou diagnostiku a řešení problému od převozu do zdravotnického zařízení po léčbu. Přesto se v praxi setkáváme se 2 nejčastějšími chybami. Tou první je, že každá bolest dolní končetiny je odeslána jako akutní ischemie na specializované pracoviště bez vyšetření pulzací. Přitom přítomnost pulzací v periferii vylučuje kritickou ischemii (ne však ischemickou chorobu tepen DKK). Vzhledem k tomu že právě akutní končetinová ischemie vyžaduje ze všech možných příčin bolestí nejrychlejší diagnostiku a léčbu, alespoň nedojde ke zprodlení, jen vyšetření cévním specialistou je zbytečně urgentní. Při druhé chybě je naopak myšleno na žilní trombózu, ale ne na ischemii. Pacient tak často přichází s vyšetřením žilního, ale ne tepenného systému. V tomto je případ zvolen velmi prakticky. Celkově celý algoritmus popisuje optimální učebnicový případ než reálný postup. Velmi cenné na prezentovaném algoritmu je, že léčba akutní kritické končetinové ischemie znamená počátek péče o pacienta s nutností dalšího došetření, sledování a léčby (fibrilace síní nebo jiná dysrytmie, ateroskleróza v případě základního onemocnění, ale třeba i nutnost současné antiedémové pokračující léčby i v případě indikované fasciotomie).


Zpět na výpis