Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jan Trna, Ph.D.

MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Lékař, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, Česká republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Akutní pankreatitida

Hodnocený výukový algoritmus popisuje diagnostiku a rozhodovací procesy v průběhu vývoje akutní pankreatitidy. Zvolený modelový pacient i jednotlivé události působí velmi reálně a v průběhu algoritmu tak lze získat velmi dobrou představu o základních úskalích léčby akutní pankreatitidy. Jednotlivé navrhované správné možnosti reflektují nejmodernější poznatky, ať již v intenzitě a délce tekutinové resuscitace, použití ATB či možnostech invazivního řešení. Nabízené nesprávné odpovědi jsou též voleny vhodně – jedná se o v klinické praxi často nevhodně indikované diagnostické a terapeutické postupy. Důvod jejich nesprávnosti je pak dostatečně vysvětlen. Seznámení se s uvedeným modelovým příkladem má nezanedbatelný edukační význam pro širokou skupinu lékařů, kteří se můžou dostat do kontaktu s léčbou akutní pankreatitidy – mimo jiné anesteziologové, intenzivisti, internisti a chirurgové.


Zpět na výpis