Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
Předseda ČSHLM ČLS JEP

Kontakty:


Recenze algoritmu Otrava oxidem uhelnatým

Autoři předkládají zdařile vytvořený a z hlediska formálního i obsahového vyvážený algoritmus  komplikovaného průběhu intoxikace oxidem uhelnatým. Nejčastější příčinou intoxikace je inhalace vzduchu obsahujícího toxickou koncentraci CO v nedostatečně větraných prostorech. Zdrojem CO je obvykle provoz různých zařízení k ohřevu vody či vytápění. Intoxikace CO zejména u těžkých a komplikovaných případů vyžaduje spolupráci napříč mnoha klinickými lékařskými obory - od urgentní medicíny, přes diagnostické obory (biochemie, radiodiagnostika) až po obory klinické (pediatrie, neurologie, intenzivní medicína, hyperbarická medicína, gynekologie a porodnictví a další). To je patrné i z případu popisovaného v algoritmu, ve kterém nechybí i potřebná diferenciálně diagnostická rozvaha. Jedná se o komplexní zpracování problematiky, od postupu na místě nehody, přes zpracování přijaté výzvy dispečinkem záchranné služby, až po diagnostický a léčebný postup posádky ZZS i nemocničního personálu na oddělení urgentního příjmu či interní ambulanci. Dále je řešen definitivní způsob léčebného ošetření hyperbarickým kyslíkem v závislosti na závažnosti stavu a následná vyšetření doporučená po propuštění z nemocnice. Je zde demonstrováno působení oxidu uhelnatého na některé orgánové systémy, především CNS a kardiovaskulární systém, a rovněž nastolena problematika řešení specifických skupin pacientů - dítěte školního věku i těhotné pacientky.


Zpět na výpis