Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Primář Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti

Kontakty:


Recenze algoritmu Komplexní regionální bolestivý syndrom u dětí

Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) je onemocnění, které zpravidla navazuje na primární poranění nebo chirurgickou intervenci na končetině. Vlastní příčina rozvoje KRBS není známá, stejně tak prevalence výskytu. Studie obvykle hovoří o výskytu mezi 1,5–3,0 případů na 100 000 obyvatel. Častěji bývají postiženy ženy oproti mužům (4 : 1). Léčba KRBS bývá obtížná, velmi důležitý je multidisciplinární přístup kombinující rehabilitaci, farmakoterapii a invazivní metody léčby. Uvedený algoritmus plně vystihuje poslední doporučení v léčbě KRBS, velmi názorně je popsán postupný rozvoj této diagnózy, jeho základní symptomy a vedlejší projevy jeho léčby. Uvedený algoritmus je dle mého názoru výstižným návodem pro diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění podle posledních medicínských poznatků.

 


Zpět na výpis