Recenzenti multimediálních algoritmů doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV Praha, Praha, Česká Republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta

Multimediální výukový algoritmus "Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta" simuluje rozhodování anesteziologa v běžné klinické praxi. V modelové situaci anesteziologické ambulance a rozhodování o předanestetické přípravě autoři nabízejí vždy tři odpovědi, z nichž je jen jedna správná. Jsou uvedeny kasuistiky, které reprezentují nejčastější příklady, které je třeba řešit: pacienty s různými komplikujícími onemocněními indikované k plánované operaci i pacienty indikované k urgentní operaci s různým stupněm naléhavosti. Popis případů je vhodně doplněn obrázky a nezbytnými výsledky konsiliárních i laboratorních vyšetření. Za přednost považuji vhodný námět a podrobné zpracování scénáře od prvních rozhodnutí až do vyřešení.


Zpět na výpis