Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Popálenina

Kritické termické trauma představuje jeden z nejnáročnějších úrazů, se kterým se můžeme v klinické praxi potkat. Úspěch v terapii takto poškozených pacientů je dán vždy precizní kooperací celé řady odborností. Přežití těchto pacientů je determinováno mnohými faktory, kdy jedním z nejdůležitějších je adekvátně provedená přednemocniční péče. Algoritmus zrychleně provede řešitele přes dvě nejkritičtější fáze termického traumatu - šokové období a období akutní nemoci z popálení. V jednotlivých bodech tohoto algoritmu jsou popsány nejzásadnější okamžiky z komplexního přístupu k těmto pacientům.


Zpět na výpis