Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Martin Tesák

MUDr. Martin Tesák

Primář interního oddělení Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká Republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Kardiostimulace

Interaktivní algoritmus velmi věrně popisuje reálnou a nijak výjimečnou situaci, do které se může dostat anesteziolog na operačním sále. Bradykardické poruchy rytmu jsou vždy mimořádně kritické stran správného rozhodnutí lékaře, jejich etiologie úzce souvisí s prognózou nemocného a dalším postupem. Prostá vagová reakce vyžaduje zcela odlišný přístup než například bradykardie navozená hypoxií či primární porucha srdečního rytmu. Namodelování situace na operačním sále s využitím realistických údajů z monitoru a pomocných vyšetření umožní studujícímu lékaři, aby si sám při řešení algoritmu vytvořil diferenciálně diagnostickou rozvahu a zvolil správný postup. Výsledkem je dobře ukotvená paměťová stopa s pohotovou výbavností v kritické situaci. Víc si ani od samostudia nikdo nemůžeme přát. Pozitivní dopad pro pacienty je jednoznačný. Velkou předností tohoto interaktivního algoritmu je jeho komplexnost. Nepostihuje pouze postup na operačním sále, ale nastiňuje i následnou formu léčby modelové poruchy rytmu a seznamuje názorně formou interaktivních obrázků a videa i s jejím EKG obrazem a technikou dílčích výkonů (úvod do anestézie, podoba dočasné transvenózní stimulace).


Zpět na výpis