Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Martin Man

MUDr. Martin Man

Primář, Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM, Hodonín, Česká republika

Kontakty:


Recenze algoritmu Ileus z pohledu chirurga

Akutní  uzávěr mezenteriální tepny patří k náhlé příhodě břišní s nejhorší prognózou. Čím rychleji dojdeme ke správné diagnóze a indikujeme operační řešení, tím výrazněji zvyšujeme šanci pacienta na přežití. Na cévní ileus musíme myslet vždy u náhle vzniklých bolestí břicha s chudým klinickým nálezem u pacientů se srdeční arytmií v případě embolie, či u pacientů s aterosklerózou v případě mezenteriální trombózy. Známky peritoneálního dráždění v případě cévního ileu jsou pak příznakem pozdním. Typické symptomy mohou být překryty i jinými příznaky, které nás mohou svést k podezření na jiný akutní stav. V uvedeném algoritmu pak je hezky demonstrováno, jak je důležité v případě náhlé příhody opakovaně pacienta kontrolovat a klinicky vyšetřovat, následně indikovat správná  vyšetření a léčbu.

 


Zpět na výpis