BLS - cizí tělesa v dýchacích cestách

00:00

  • BLS - cizí tělesa v dýchacích cestách
Vážnost obstrukce DC posoudíte:

Zhodnocením pulzu na karotidách.

Nesprávná odpověď

Nejlépe zhodnotíte uzávěr DC přítomností normálního dychání, schopností mluvit, kašlem...


Zpět

Zeptáte se : „Dusíte se?”

Správná odpověď

Postižený s částečnou obstrukcí dýchacích cest je schopen vydat alespoň zvuk, postižený s úplnou obstrukcí při vědomí alespoň nonverbálně naznačí svůj stav.


Pokračovat

Barvou kůže.

Nesprávná odpověď

Nejlépe zhodnotíte uzávěr DC přítomností normálního dychání, schopností mluvit, kašlem...


Zpět

?

Nápověda

Sleduj reakce postiženého, schopnost mluvit.×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici