Racionální antibiotická terapie

00:00

  • Racionální antibiotická terapie
Je 01:40, jste sloužícím lékařem na nízkoprahovém interním příjmu, očekáváte každou chvíli příjezd pacienta vozidlem RZP a do toho vám přichází do plné čekárny pan Karel Hruška (věk 63). Stěžuje si, že už tři dny má zvýšenou teplotu, zimnici, třesavku a pociťuje slabost. Jak se zachováte?

Pacient vykazuje známky probíhajícího zánětu v organismu, takže mu empiricky nasadím antibiotika.

Nesprávná odpověď

Empirickou léčbou bez důkladnějšího vyšetření pacienta zvyšujeme výskyt rezistence mikroorganismů na antibiotika.


Zpět

Pacienta vyslechnu, fyzikálně vyšetřím, řeknu mu, aby si doma vzal Panadol (účinná látka paracetamol) na snížení teploty a pro důkladnější došetření další den ráno navštívil svého praktického lékaře.

Nesprávná odpověď

Tímto postupem zbytečně riskujeme zdraví nebo život pacienta.


Zpět

Odeberu anamnézu, pacienta fyzikálně vyšetřím a nakonec provedu krevní odběry.

Nesprávná odpověď

Krevní odběry by bylo lepší udělat již před dlouhým vyšetřením a odebíráním anamnézy.


Zpět

Řeknu sestřičce, aby provedla odběr krve a pokračuji odebíráním anamnézy a fyzikálním vyšetřením.

Správná odpověď

Odebráním krve na počátku vyšetření šetříme někdy velmi drahocenný čas. Standardně se provádí panel odběrů: iontogram (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, fosfáty), krevní obraz, koagulace, jaterní enzymy (AST, ALT, GMT, ALP), urea, kreatinin, CRP. Lze přidat volitelné odběry: D-dimery, troponin, NT-proBNP, fibrinogen, laktát.


Pokračovat

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici