Kam pacienta pošleme?

00:00

  • Kam pacienta pošleme?
Na základě níže uvedených fyziologických funkcí a hodnot biochemického rozboru můžeme konstatovat, že pacient má sepsi. Jak budete postupovat dále?

Pacientovi vzhledem k závažnosti situace nasadím co nejrychleji i.v. antibiotika a odeberu hemokultury, poté jej příjmu na oddělení.

Nesprávná odpověď

V případě odebírání hemokultur až po nasazení antibiotické terapie dostaneme z laboratoře zkreslené výsledky.


Zpět

Pacienta příjmu na oddělení, poté odeberu hemokultury a nasadím p.o. antibiotika.

Nesprávná odpověď

Na sepsi nepodáváme p.o. antibiotika.


Zpět

Odeberu hemokultury a nasadím i.v. antibiotika, poté pacienta přijmu na oddělení.

Správná odpověď

Na sepsi podáváme antibiotika vždy i.v. První dávku antibiotik bychom měli aplikovat již v ambulanci, aby nedošlo k prodlevě způsobené administrativou. Hemokultury vždy odebíráme před nasazením antibiotické terapie, jinak bychom ovlivnili výsledek kultivace.


Pokračovat

Pacienta příjmu na oddělení, odeberu hemokultury a ATB nasadím podle výsledku hemokultur.

Nesprávná odpověď

Sepse je akutní stav. Nemůžeme čekat, ani za cenu cílenější léčby.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

?

Nápověda

Sepse je syndrom systémové zánětlivé odpovědi s potvrzeným infekčním agens. SIRS je definováno: teplotou nad 38°C nebo pod 36°C, tepovou frekvencí nad 90/min, dechovou frekvencí nad 20/min nebo pCO2 pod 32 mmHg a počtem leukocytů nad 12 tis./µl nebo pod 4 tis./µl.×
 
DF

18/min

TF

106/min

SpO2

98 %

TK

108/75 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
CRP = 250 g/l;
Moč + sediment: bílkovina +++, erytrocyty +, bakterie ++;
Teplota: 38,5 °C

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

iontogram

není k dispozici