Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta

00:00

  • Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta
Pracujete jako anesteziolog v krajské nemocnici. Zrovna dnes jste na anesteziologické ambulanci, kam za vámi přichází 55letá pacientka k vyšetření před plánovanou laparoskopickou cholecystektomií. Zvolte, která vyšetření by pacientka měla již mít absolvovaná.

Vyšetření jednotlivými odborníky (diabetolog, kardiolog), glykémie, iontogram, analýza krevních plynů, EKG, RTG S+P.

Nesprávná odpověď

Jelikož pacientku řadíme do kategorie ASA III, z laboratorních vyšetření je vhodné provést vyšetření krevní srážlivosti. Vyšetření krevních plynů není indikované, a to z toho důvodu, že vyšetření z kapilární krve by mělo jen malý přínos a vyšetření z arteriální krve by bylo zbytečně invazivní.


Zpět

Vyšetření jednotlivými odborníky (diabetolog, kardiolog), glykémie, iontogram, aPTT, Quick, ergometrie.

Nesprávná odpověď

Od 40 let věku provádíme EKG a i přesto, že pacientce ještě není 60 let, provedeme RTG S+P kvůli kouření v anamnéze. Ergometrie v tomto případě není indikovaná, a to z toho důvodu, že je časově a finančně náročná a nemá pro pacientku zásadní přínos.


Zpět

Vyšetření jednotlivými odborníky (diabetolog, kardiolog), glykémie, iontogram, aPTT, Quick, EKG, RTG S+P.

Správná odpověď

Jelikož pacientku řadíme do kategorie ASA III, z laboratorních vyšetření je vhodné provést vyšetření glykémie, iontogramu a krevní srážlivosti. EKG provádíme od 40 let věku a vzhledem k tomu, že pacientka je kuřačka, provedeme i RTG S+P.


Pokračovat

?

Nápověda

RTG S+P = rentgenogram srdce a plic
aPTT = aktivovaný parciální tromboplastinový čas
Quick = test vnější a společné cesty
ASA = American Society of Anesthesiologists×
 
DF

20/min

TF

88/min

SpO2

97 %

TK

135/73 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Anamnéza:
OA: před 4 lety zjištěná, nyní kompenzovaná hypertenzní choroba, kompenzovaný DM II. typu
FA: Enapril (ACE inhibitor), Glymexan (perorální antidiabetikum)
AA: alergie neguje
Abusus: přiznává, že od svých 20 let kouří přibližně krabičku cigaret denně, jiné návykové látky neguje.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici