Ileus z pohledu chirurga

00:00

Do ambulance RZP přiváží 65letého muže s hematemezí, který si u úst přidržuje emetní misku s asi 200 ml zvratků s příměsí krve. Anamnéza bez pozoruhodností (hypertenze a hypercholesterolémie, vykouří asi 10 cigaret denně, alkohol přiznává příležitostně, alergie neguje). Odebereš krev - KO, CRP, jaterní enzymy, amylázy, ureu a kreatinin a ionty. Které vyšetření následně indikuješ?

CT vyšetření

Nesprávná odpověď

CT břicha při hematemezi není indikováno jako metoda první volby. Jedná se především o diagnostickou metodu, u které v této situaci nemůžeme provést žádnou intervenci. Většina krvácení při hematemezi je způsobena poruchou v horní části GIT (nejčastěji žaludeční vředy a jícnové varixy), pro jejíž vyšetření existuje metoda vhodnější.


Zpět

Kolonoskopii

Nesprávná odpověď

Kolonoskopii v akutní chirurgii indikujeme v případě intenzivní enterorhagie, kdy krvácení očekáváme v aborální části trávicího systému. Toto se však neprojeví hematemezou. U pozitivního testu na okultní krvácení či jako prevence kolorektálního karcinomu, jež má v ČR jednu z největších incidencí, má své nezastupitelné místo.


Zpět

Operační revizi

Nesprávná odpověď

Je možné, že pacient na sále nakonec skončí, ale určitě ho tam nepošleme primárně. Tak bychom postupovali u oběhové nestability. Pacient je však zatím kardiopulmonálně kompenzován, proto ho nejdříve vyšetříme.


Zpět

GFS

Správná odpověď

Nejčastější příčinou hematemeze je krvácení způsobené žaludečními vředy (až 50%) či jícnovými varixy. GFS je metoda diagnostická se spektrem terapeutických možností zástavy krvácení (ligací krvácející cévy, pomocí elektrokoagulace či adrenalinovým opichem), proto je při akutním krvácení horního GITu jednoznačnou volbou.


Pokračovat

?

Nápověda

GFS - gastrofibroskopie
CT - počítačová tomografie
KO - krevní obraz
CRP - C reaktivní protein
FISI - fibrilace síní×
 
DF

22/min

TF

85/min

SpO2

98 %

TK

122/80 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient při vědomí, orientovaný, břicho v niveau, prohmatné, lehce citlivé v epigastriu, bez známek peritoneálního dráždění, poklep dif. bubínkový, peristaltika přítomna, játra a slezina nezvětšená. Nález per rectum v normě.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici