Guidelines

English

Doporučení České společnosti hyperbarické a letecké medicíny:

Doporučený postup léčby dekompresní nemoci

Doporučené postupy a stanoviska České společnosti pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medïcínu (ČSARIM) a České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM):

Název číslo rok
Doporučený postup "Invazivní meningokokové onemocnění" 1 2005
Stanovisko výboru ČSARIM k podávání aktivovaného proteinu C 2 2005
Doporučený postup "Předanestetické vyšetření" 3 2006
Doporučený postup "Předanestetické vyšetření dětský pacient" 4 2007
Doporučený postup "Život ohrožující krvácení" 5 2008
Doporučený postup "Perioperační srdeční selhání" 6 2008
Doporučený postup "Léčba akutní pooperační bolesti" 7 2008
Doporučený postup "Diagnostika a terapie peripartálního život ohrožujícího krvácení" 9 2008
Indikátory kvality anesteziologické péče 10 2008
Stanovisko ČSARIM k inhalačnímu úvodu u dětí 11 2008
Zásady bezpečné anesteziologické péče 12 2009
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření 13 2009
Mezioborové konsensuální stanovisko k použití terapeutické hypotermie 14 2009
Practice parameters for the safe and effective use of neuromuscular blocking drugs in anaesthesia 15 2010
Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí 16 2011
Doporučení pro poskytování poanestetické péče 17 2011
Guideline: International expert statement on training standards for critical care ultrasonography 18 2011
Peripartální život ohrožující krvácení - mezioborové konsensuální stanovisko 19 2011
Doporučený postup Život ohrožující krvácení - Mezioborové konsensuální stanovisko 20 2011
Šablona protokolu pooperační bolesti 8 2008
Stanovisko výboru ČSIM k podávání kortikosteroidů u míšních traumat 1 2011

Doporučené postupy KPR na webu České resuscitační rady:
http://www.resuscitace.cz/?page_id=47

Seznam doporučených postupů na stránkách České lékařské společnosti:
http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu

Doporučené postupy pro enterální výživu na stránkách Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče:
http://www.skvimp.cz/?action=changecategory&value=25

Metodické pokyny SSAIM:
http://www.ssaim.sk/metod.html

Society of Critical Care Medicine (SCCM):
http://www.sccm.org

Europien Society of Intensive Care Medicine (ESICM):
http://www.esicm.org

European Society od Anesthesiology (ESA) - guidelines:
http://www.euroanesthesia.org/sitecore/Content/Education/Guidelines

Guidelines issued by the European Society of Cardiology (ESC), co-authored and endorsed by the European Society of Anaesthesiology (ESA), Pre-operative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-Cardiac Surgery:
http://www.escardio.org