Úraz elektrickým proudem

2012
Poranění elektrickým proudem často může ohrozit člověka na životě. Chceme zde tedy demonstrovat, jak postupovat, pokud budete takového úrazu svědky. 

MUDr. Olga Smékalová, Martina Šablaturová

Poranění elektrickým proudem často může ohrozit člověka na životě. Chceme zde tedy demonstrovat, jak postupovat, pokud budete takového úrazu svědky. 


Interaktivní algoritmus

Úraz elektrickým proudem
Jste svědkem, jak mladý muž manipuluje s jističi a dojde u něho k náhlé ztrátě vědomí. Vidíte, jak bezvládně padá k zemi, co uděláte?
Recenzent:

MUDr. Ivo Křikava, zástupce ordináře pro anestezii, KARIM FN Brno

Prezentovaný algoritmus je stručný, přehledný a srozumitelným způsobem pokrývá problematiku první pomoci u úrazu elektrickým proudem. Zohledňuje aspekt bezpečnosti zachránce a samozřejmě zmiňuje základní resuscitaci, čímž vytváří návaznost k dalšímu algoritmu kardioplumonální resuscitace. Dále se pak algoritmus věnuje problematice popálenin a jejich prvotnímu ošetření.
V případě dalšího doplnění algoritmu by bylo možné zmínit problematiku následného sledování a případné léčby arytmií. Další návaznost by bylo možné vytvořit algoritmem o první pomoci při ošetření zlomenin.
Algoritmus poranění elektrickým proudem výborně doplňuje paletu již zpracovaných postupů.

vloženo: 22. 12. 2012 | poslední úpravy: 6. 1. 2018

Zpět