Úraz elektrickým proudem

 2012

MUDr. Olga Smékalová, Martina Šablaturová

Poranění elektrickým proudem často může ohrozit člověka na životě. Chceme zde tedy demonstrovat, jak postupovat, pokud budete takového úrazu svědky. 

review-photo

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Úrazová nemocnice, Brno

Prezentovaný algoritmus je stručný, přehledný a srozumitelným způsobem pokrývá problematiku první pomoci u úrazu elektrickým proudem. Zohledňuje aspekt bezpečnosti zachránce a samozřejmě zmiňuje základní resuscitaci, čímž vytváří návaznost k dalšímu algoritmu kardioplumonální resuscitace. Dále se pak algoritmus věnuje problematice popálenin a jejich prvotnímu ošetření.
V případě dalšího doplnění algoritmu by bylo možné zmínit problematiku následného sledování a případné léčby arytmií. Další návaznost by bylo možné vytvořit algoritmem o první pomoci při ošetření zlomenin.
Algoritmus poranění elektrickým proudem výborně doplňuje paletu již zpracovaných postupů.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 22. 12. 2012 | poslední úpravy: 10. 3. 2019

Zpět