Advanced Life Support u dospělých

Srdeční zástava je jednou z častých život ohrožujících situací, které může čelit každý z nás v běžném životě zejména pak zdravotníci v nemocničním prostředí. Náš algoritmus popisuje stručně a přehledně základní život zachraňující úkony u nemocniční zástavy srdce a postup zajištění pacienta resuscitačním týmem.  

MUDr. Petr Štourač, MUDr. Zuzana Ďurišová, Eva Uvízlová, Martin Vašíček

Srdeční zástava je jednou z častých život ohrožujících situací, které může čelit každý z nás v běžném životě zejména pak zdravotníci v nemocničním prostředí. Náš algoritmus popisuje stručně a přehledně základní život zachraňující úkony u nemocniční zástavy srdce a postup zajištění pacienta resuscitačním týmem.

 


Interaktivní algoritmus

Advanced Life Support u dospělých
Na nemocniční chodbě nacházíme pacienta ležícího na zemi. Jaký je náš bezprostřední postup?

Klíčová slova: KPR, adrenalin, defibrilace

Recenzent:

MUDr. Martin Doleček, Ph.D., primář OUP, KARIM FN Brno a LF MU

Předložený algoritmus ALS u dospělého znázorňuje typickou situaci náhlé zástavy oběhu u dospělého. V tomto případě dokonce modifikovanou tím, že ke kolapsu došlo v nemocnici a musel být aktivován MET (Medical Emergency Team). Tento algortimus KPR je naprostým základem znalostí u každého profesionálního zachránce, nicméně je více než v hodné, aby s ním byla obeznámena velmi podrobně i širší zdravotnická veřejnost.

vloženo: 26. 2. 2013 | poslední úpravy: 7. 1. 2018

Zpět