Peripartální život ohrožující krvácení - 2013

2013

MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Kristýna Malá, Jan Hudec, Vojtěch Hurčík

Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.

review-photo

prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.  II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Peripartální krvácení je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí rodiček, jeho incidence se pohybuje mezi 3-5% všech porodů. Uvedený algoritmus správně upozorňuje na úskalí takto závažného stavu a  nutnost rychlé a správné reakce na alterovaný stav pacientky. Návaznost kroků je logická, primárně se soustředí na monitoraci celkového stavu pacientky a zahájení objemových náhrad. V dalších krocích běží stejně jako v praxi společně léčba porodnická a celková s akcentací adekvátní substituce krevních komponent včetně léčby rFVIIa. Prakticky je zde znázorněna léčba dle posledních doporučení odborných společností vydaných jako Konsenzuální stanovisko v roce 2011. Zavedení těchto doporučení do praxe je nutné nejen pro záchranu života rodiček ale i pro zachování jejich reprodukčních schopností.

vloženo: 31. 5. 2013 | poslední úpravy: 7. 6. 2018

Zpět