Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha je dynamická rovnováha mezi tvorbou a vylučováním kyselých a zásaditých látek v organismu. Je velmi přesně regulována, což je nezbytné pro správný průběh celé řady metabolických drah a fyziologických procesů. Poruchy acidobazické rovnováhy jsou vždy komplexním problémem, při kterém se mění celé vnitřní prostředí pacienta. Schopnost včasného rozpoznání a správného řešení těchto odchylek je v klinické praxi naprosto zásadní. A v našem algoritmu se dozvíte, jak na to.

MUDr. Elena Krátka, Vlastimil Koziel, Daniela Hahnová

Acidobazická rovnováha je dynamická rovnováha mezi tvorbou a vylučováním kyselých a zásaditých látek v organismu. Je velmi přesně regulována, což je nezbytné pro správný průběh celé řady metabolických drah a fyziologických procesů. Poruchy acidobazické rovnováhy jsou vždy komplexním problémem, při kterém se mění celé vnitřní prostředí pacienta. Schopnost včasného rozpoznání a správného řešení těchto odchylek je v klinické praxi naprosto zásadní. A v našem algoritmu se dozvíte, jak na to.


Interaktivní algoritmus

Acidobazická rovnováha
Jste zavolán/a na konzilium na chirurgickou JIP ke zhoršující se 67leté pacientce léčené druhým dnem (LMWH, kyslíkové brýle 5 l/min) pro submasivní plicní embolii po CKP (cervikokapitální protéze). TK stabilizován kombinací katecholaminů (noradrenalin+dobutamin). Stran předchorobí je u pacientky známa art. hypertenze, hyperlipidemie, chronická renální insuficience a DM II. typu léčený inzulinem. Staniční lékař odebral krev na KO, ionty, ABR (“na Astrupa”). Jaký vzorek krve je v této situaci na Astrupa nejvhodnější?

Testy

NázevAutorPoslední úpravy
ico Acidobazická rovnováhaMUDr. Elena Krátka3. 1. 2018

Klíčová slova: krevní plyny, plicní embolie, acidóza, alkalóza

Recenzent:

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

Interaktivní algoritmus “Acidobazická rovnováha” na příkladu pacientky s plicní embolií názorně a prakticky demonstruje kombinovanou poruchu acidobazické rovnováhy. V diagnostické části ctí klinicky zažitý postup od anamnézy přes fyzikální a zobrazovací vyšetření po základní laboratorní parametry a výpočty. Vhodně inkorporuje i terapeutické poznámky. To vše bez zabíhání do zbytečných teoretických podrobností. Výsledkem je snadno stravitelný a přesto komplexní učební materiál, který mnoha studentům umožní zažít pocit “konečně jsem to pochopil/pochopila”.

vloženo: 25. 6. 2014 | poslední úpravy: 7. 1. 2018

Zpět