Akutní astma

MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Martina Kosinová, Mária Bačíková, Monika Bendíková

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojené s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím se epizodám dušnosti, pískotu, tíže na hrudi a kašle. Akutní astma je život ohrožující stav, špatně reagující na základní léčbu a vyžadující hospitalizaci pacienta. Protože se neustále zvyšuje počet astmatiků, je důležité vědět, jak si s tímto obtížným stavem poradit.

review-photo

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. Centrum pro obtížně léčitelné astma Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

Výukový algoritmus „Akutní astma“ je velmi pěkným interaktivním návodem, jak postupovat v případě těžkého protrahovaného astmatického záchvatu. Algoritmus názorně provádí stěžejními kroky terapeutického postupu a přitom upozorňuje na nejzávažnější omyly, kterých je možné se dopustit a jak se jich vyvarovat. Každý krok je doložen obrazovou přílohou a příslušnou terapeutickou odpovědí, které celý postup velmi přibližují a edukačně usnadňují. Ačkoliv je farmakologicky refrakterní ataka astmatu v době rozšířené profylaktické terapie inhalačně podávanými kortikosteroidy (IKS) již poměrně vzácnou klinickou situací, je nutné postup takového řešení znát.

NEUMANNOVÁ, Kateřina a Vítězslav KOLEK. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá fronta, 2012. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2617-8.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 26. 6. 2014 | poslední úpravy: 2. 4. 2019

Zpět