Plicní edém

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Markéta Kleinová, Lucie Jamborová

Plicní edém je nahromadění kapaliny v plicích. Vede k poruše výměny plynů a může způsobit respirační selhání. Je způsobován poruchou srdce, která brání náležitému odčerpávání kapaliny z plicního oběhu nebo přímým poškozením plicního parenchymu. Léčba závisí na příčině, je zaměřena na odstranění této příčiny a na maximalizaci respirační funkce. Musí být včasná a intenzivní. Algoritmus nás provádí situací od zajištění v přednemocniční fázi až po odbornou terapii na specializovaném pracovišti.

review-photo

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Přednosta Interní kardiologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Plicní edém je klinická jednotka, která může mít rozdílné příčiny. Algoritmus diagnostiky a léčby musí vycházet ze snahy co nejlépe a nejrychleji příčinu diagnostikovat a cíleně léčit. Předložený algoritmus se věnuje přednenomocniční i nemocniční péči a je instruktivní pro studenty i mladé lékaře. Uvedená kazusitika je jednoduchá, stručná a výstižně popisuje základní postupy u plicního edému neischemické etiologie.

vloženo: 26. 8. 2014 | poslední úpravy: 22. 12. 2018

Zpět