Plicní embolie I

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martin Minárik, Eva Mikulčíková

Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice nebo některé z jejích větví, především krevní sraženinou. Krevní sraženina neboli trombus vzniká nejčastěji v hlubokém žilním systému dolních končetin nebo žil pánevních. Proces embolizace je pak vlastní uvolnění trombu z místa svého vzniku do plicního řečiště. Velké procento pacientů jsou tímto onemocněním postiženo a velmi často není tento stav správně rozpoznán. Je důležité jej umět diagnostikovat a léčit.

review-photo

MUDr. Lenka Šmardová Vedoucí lékař, Interní hematonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Plicní embolie představuje jedno z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, které bývá obvykle následkem náhlé trombembolické obstrukce části plicního cévního řečiště. Její incidence v České Republice se předpokládá cca 10 000 ročně a neléčená vykazuje významnou mortalitu (kolem 30%).
Uvedený algoritmus diagnostiky a léčby plicní embolie představuje praktické vodítko pro lékaře zejména interních oborů. Zcela na místě je do kazuistiky zakomponovaná i problematika kauzální příčiny plicní embolie, upozorňující na nutnost vyšetření laboratorních a klinických rizikových faktorů tohoto onemocnění.

 

vloženo: 13. 9. 2014 | poslední úpravy: 10. 3. 2019

Zpět