Febrilní křeče u dětí

Febrilní křeče jsou věkově vázaným fenoménem, projevujícím se křečovými stavy, typicky generalizovanými tonicko-klonickými, s možnou ztrátou vědomí, poruchami vegetativních a regulačních funkcí. Vznik febrilních křečí je dáván do souvislosti s iniciální fází infekčního onemocnění. V rámci klasifikace rozlišujeme febrilní křeče jednoduché a komplikované s vážnějším průběhem i následky (mohou progredovat až do život ohrožujího status epilepticus). Diferenciální diagnostika se opírá o vyloučení především neuroinfekčního onemocnění, křečových stavů jiného než infekčního původu, dále epileptického záchvatu a febrilní synkopy.

MUDr. Ľubomíra Longauerová, MUDr. Martina Bošková, Radim Gerstberger Zuzana Horváthová Lenka Knedlíková

Febrilní křeče jsou věkově vázaným fenoménem, projevujícím se křečovými stavy, typicky generalizovanými tonicko-klonickými, s možnou ztrátou vědomí, poruchami vegetativních a regulačních funkcí. Vznik febrilních křečí je dáván do souvislosti s iniciální fází infekčního onemocnění. V rámci klasifikace rozlišujeme febrilní křeče jednoduché a komplikované s vážnějším průběhem i následky (mohou progredovat až do život ohrožujího status epilepticus). Diferenciální diagnostika se opírá o vyloučení především neuroinfekčního onemocnění, křečových stavů jiného než infekčního původu, dále epileptického záchvatu a febrilní synkopy.


Interaktivní algoritmus

Febrilní křeče u dětí
4-leté 14kg dítě se po dopolední procházce s rodiči v podvečer svěřuje mamince, že mu není dobře. Je neklidné, bolí jej v krku, pokašlává, spouští se serózní sekrece z nosu. Rodiče dítěti měří teplotu v 19 hod (37,7 °C) a podají mu tabletu Paralenu 250mg. Zhruba ve 23 hod se objevují záškuby obličeje, končetin, zaťaté pěsti, zadržování dechu, převrácené oči. Stav dále progreduje do generalizovaných tonicko-klonických křečí. Jak se zachováme jako rodiče dítěte, jehož starší sourozenec prodělal podobné křeče v raném dětství?

Testy

NázevAutorPoslední úpravy
ico Febrilní křeče u dětíMUDr. Martina Klincová, MUDr. Ľubomíra Ventrčová-Longauerová3. 1. 2018

Klíčová slova: křeče, bezvědomí, horečka

Recenzent:

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., Děkan 2. LF UK, Přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Jedná se o zdařilý interaktivní diagnosticko terapeutický algoritmus péče o dítě s komplikovaným, protrahovaným průběhem febrilního záchvatu. 
Nabídka odpovědí týkající se správného postupu je po formální i obsahové stránce vyvážená a z didaktického hlediska dobře zvolená. Autoři zřejmě záměrně vybrali pro febrilní křeče netypický, závažnější průběh, u kterého je nutná širší diferenciálně diagnostická rozvaha a řada pomocných vyšetření. U nekomplikovaných febrilních křečí obvykle stačí posouzení klinického průběhu pediatrem a dětským neurologem. 
Algoritmus je nepochybně vhodný pro studenty medicíny za účelem osvojení správných postupů v kritických situacích, nicméně pro postgraduální vzdělávání by bylo nutné text doplnit a upravit.

vloženo: 2. 6. 2015 | poslední úpravy: 7. 1. 2018

Zpět