Resuscitace těhotné

2017
I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů.

MUDr. Martina Kosinová, Patrícia Bartolenová, Michaela Cipovová

I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů.


Interaktivní algoritmus

Resuscitace těhotné
Na porodnické oddělení krajské nemocnice byla přijata prvorodička v 38. týdnu těhotenství s pravidelnými kontrakcemi po 4 minutách. Plodová voda odtekla, průměr děložní branky je 3 cm. Vstupní gynekologické vyšetření a ultrazvukové vyšetření plodu v normě. Pacientka byla přijata na porodní sál a anesteziologem byla zajištěna epidurální analgezie. Po bezproblémovém podání prvního bolusu do epidurálního katétru (0,125 % levobupivacain 9 ml + 5 μg sufentanil) rychle postupoval porodní nález. Při posledním vyšetření byl porodní asistentkou zhodnocen průměr děložní branky 7 cm.

Partner náhle volá porodní asistentku, protože rodička na nic nereaguje. Ihned je volán porodník, který diagnostikuje zástavu oběhu. Jak by měl porodník dále postupovat?

Testy

NázevAutorPoslední úpravy
ico Resuscitace těhotnéMUDr. Martina Kosinová3. 1. 2018

Klíčová slova: srdeční zástava, resuscitace, těhotenství, emergentní císařský řez

 

Truhlář A, Deakin CD, Soar J et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in specialcircumstances. Resuscitation. 2015 Oct;95:148-201. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.017. Epub 2015 Oct 15.

Einav, Sharon. Maternal Resuscitation [přednáška mp4], Berlín: Euroanaesthesia, 2015.

Einav, Sharon. Kaufmana, Nechama. Sela Hen Y. Maternal cardiac arrest and perimortem caesarean delivery: Evidence or expert-based? Resuscitation 2015;83: 1191–1200.

Lavecchia M, Abenhaim H. Cardiopulmonary resuscitation of pregnant women in the emergency department. Resuscitation 2015;91:104–7.

Recenzent:

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha, Česká republika
Čestná členka české resuscitační rady

Příhoda – vlastně komentovaná kazuistika náhlé srdeční zástavy u rodičky na porodním sále - je lokalizována do vybaveného prostředí po stránce personální, technické  i materiální – do prognosticky poměrně příznivé situace, pokud bude extrémní situace pohotově a i logisticky správně zvládnuta. Úkoly jsou sevřené, vymezené a jsou v úrovni kvalitního řešení v porovnání s charakteristickými pochybeními, doprovázejícími nekoordinovaný spěch a odborný chaos.
Takto předložená kazuistika je vysoce komplexní. Má kromě naučené běžné základní KPR i svou logistiku a v ní i priority: není totiž jeho úkolem jen zahájit ihned KPR, jak se ji všichni povinně učíme, ale současně rychle aktivovat další přítomné a poté se adept musí disciplinovaně začlenit do role, která mu přísluší – bude určena.
Ukazuje na nutné znalosti a podporuje vytvoření schopností, jak je v nečekané, extrémní a specifické situaci uplatnit okamžitě i v navazující klinické trajektorii.
Algoritmus, jeho prezentace i MCQ navazujících kroků je podle mého recenzního názoru správně přizpůsobeno soudobým požadavkům KPR 2015.
 

vloženo: 13. 4. 2016 | poslední úpravy: 12. 1. 2018

Zpět