Traumatické život ohrozujúce krvácanie

Pri úrazoch sa môže rozvíjať život ohrozujúce krvácanie bez zjavných vonkajších známok, ktoré by na to upozornili. Náš algoritmus je založený na podklade skutočnej kazuistiky, kde bol pacient účastníkom vážnej dopravnej nehody.

MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Kateřina Vaníčková, Ľudmila Floreková, Michal Hrubý

Pri úrazoch sa môže rozvíjať život ohrozujúce krvácanie bez zjavných vonkajších známok, ktoré by na to upozornili. Náš algoritmus je založený na podklade skutočnej kazuistiky, kde bol pacient účastníkom vážnej dopravnej nehody.


Interaktivní algoritmus

Traumatické život ohrozujúce krvácanie
Ste jednou z výjazdových skupín privolaných k zrážke malého kompaktného automobilu s automobilom vyššej strednej triedy. Jednalo sa o čelne - bočnú zrážku so silnou deformáciou malého kompaktného automobilu do priestoru kabíny na strane vodiča. Vodič je zakliesnený, so zraneniami nezlučiteľnými so životom, spolujazdec vyprostený HZS, leží na zemi. Aké budú Vaše prvé 3 kroky?

Klíčová slova: TRIAGE, hemokoagulopatie, ROTEM, trauma

 

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. Život ohrožující krvácení [online]. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Anesteziologicko-resuscitační klinika, 2012 [cit. 2015-12-02]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/…/po…/zivot-ohrozujici-krvaceni-464722

Život ohrožující krvácení. Anesteziologie a urgentní medicína [online]. 2013 [cit. 2015-12-02]. Dostupné z: http://ans.arim.cz/postupy/zivot-ohrozujici-krvaceni/
ROTEM® parameters [online]. [cit. 2015-12-10]. Dostupné z:http://www.haemoview.com.au/…/25498232/the_5_rotem_tests.pdf

Trauma Guideline Manual [online]. Upstate University Hospital, 2013 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.upstate.edu/…/healthcare/trauma/trauma_guideline…

Robert Reardon, M.D. Ultrasound in Trauma - The FAST Exam: Focused Assessment with Sonography in Trauma [online]. 2008 [cit. 2015-11-27]. Dostupné z:http://www.sonoguide.com/FAST.html
 

Recenzent:

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS , vedoucí lékař oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika

Závažné krvácení je jednou ze základních příčin preventabilního úmrtí úrazových pacientů. Základním kamenem úspěšného managementu těchto pacientů je dodržování ABCde přístupu na místě úrazu a dále Triage, tedy rozhodnutí o správném směřování pacienta. V časné nemocniční fázi je pro pacienty prioritní postupovat opět dle ABCDE postupu se základními paraklinickými vyšetřeními. Pokud je pacient stabilní, má i při prokázaném dutinovém krvácení své místo CT vyšetření, které dokáže přesně diagnostikovat i poranění retroperitonea (základní limitace ultrazvukového vyšetření břicha). Vyšetření stavu koagulace viskoelastickými metodami (TEG, ROTEM) je ukázka moderního přístupu k úrazovým pacientům. Jejich výhoda spočívá v možnosti cílené terapie pacientů. Pokud je však pacient hemodynamicky nestabilní, nadále je jasnou prioritou dle evedence based medicine nastartovat a podat masivní transfúzní protokol, tedy podání erytrocytů plasmy a trombocytů v poměru 1 : 1 : 1.

vloženo: 27. 4. 2016 | poslední úpravy: 1. 11. 2017

Zpět