Racionální antibiotická terapie

Antibiotická terapie je nedílnou součástí péče o pacienty ve všech oborech, proto je nutné, aby každý lékař znal její všeobecné zásady. Léčba by měla být dostatečně účinná, ale zároveň cílená. Je nutné myslet na riziko vzniku rezistence bakterií. Tento algoritmus vás provede případem konkrétního pacienta, od indikace terapie až po řešení komplikací.

MUDr. Hana Harazim, Zbyněk Švrček, Kateřina Uličná

Antibiotická terapie je nedílnou součástí péče o pacienty ve všech oborech, proto je nutné, aby každý lékař znal její všeobecné zásady. Léčba by měla být dostatečně účinná, ale zároveň cílená. Je nutné myslet na riziko vzniku rezistence bakterií. Tento algoritmus vás provede případem konkrétního pacienta, od indikace terapie až po řešení komplikací.


Interaktivní algoritmus

Racionální antibiotická terapie
Je 01:40, jste sloužícím lékařem na nízkoprahovém interním příjmu, očekáváte každou chvíli příjezd pacienta vozidlem RZP a do toho vám přichází do plné čekárny pan Karel Hruška (věk 63). Stěžuje si, že už tři dny má zvýšenou teplotu, zimnici, třesavku a pociťuje slabost. Jak se zachováte?

Testy

NázevAutorPoslední úpravy
ico Racionální ATB terapieMUDr. Hana Harazim3. 1. 2018

Klíčová slova: antibiotikum, sepse, kolitida, klostridium

 

VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. přeprac. vyd. Brno, 2005. ISBN 80-868-5000-5.

Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile garantuje Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2/2014 s. 56-66 ISSN1211-264X

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for Clostridium difficile infection In: Clinical Microbiology and Infection, Volume 20, Issue suplement s2, s. 1-26
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-0691.12418/full

Recenzent:

MUDr. Alena Ševčíková, primářka oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Zařazení výukového algoritmu „Racionální antibiotická terapie“ je pro výuku v rámci urgentních stavů velice přínosné. V jednotlivých krocích je nastíněn správný diagnostický postup při podezření na sepsi s důrazem na včasný odběr klinického materiálu s následnou okamžitou aplikací antibiotik. Algoritmus upozorňuje na důležitost včasné i uvážlivé volby antibiotika s užším spektrem účinku u komunitně vzniklých infekcí, která vytváří menší selekční tlak na vznik antibiotické rezistence než širokospektrá antibiotika. V dalších krocích není zapomenuto ani na dnes poměrně častou komplikaci při léčbě antibiotiky, jako jsou pseudomembranózní kolitidy, způsobené toxinogenními kmeny Clostridium difficile. Algoritmus obsahuje správný diagnostický postup při podezření na toto onemocnění i  volbu adekvátní terapie.

vloženo: 28. 4. 2016 | poslední úpravy: 8. 1. 2018

Zpět