Kardioanestezie

MUDr. Peter Kľúčovský, Sabina Baumlová, Artem Fatkhutdinov

Smyslem algoritmu Kardioanestezie je poukázat na specifika tohoto oboru, se kterými se běžně anesteziolog nesetká. Jednou ze zvláštností je využití MTO (mimotělního oběhu) pri kardiochirurgických výkonech. Součástí jsou i operace na otevřeném hrudníku, aplikace plegických roztoků, preparace cév či přišití epimyokardiální elektrody.

review-photo

MUDr. Boris Vidinský, DESA Lékař, Kardiovaskulární klinika, Campus Bad Neustadt an der Saale, Německo

I navzdory pokroku v intervenční kardiologii patří nadále kardiochirurgické zákroky na koronárních cévách a aortální chlopni k vitálním operacím, které denně pomáhají tisícům pacientů nadále žít plnohodnotný život. Na zabezpečení co nejlepšího výsledku zákroku je nutná důkladná předoperační příprava pacienta, maximální koncentrace počas zákroku a profesionální starostlivost na jednotce intenzivní péče. Algoritmus je založen na konkrétním případu pacienta s aortální stenózou a kritickou ischemickou chorobou srdeční a poukazuje na rozhodující body v perioperační péči o kardiochirurgického pacienta. Důraz je kladen na pragmatický přístup k výběru předoperačních vyšetření s následným poukázáním na důležité aspekty při anesteziologické péči o pacienta na mimotělním oběhu. Je nutné podotknout, že stejně jako při nekardiochirurgických anesteziích v jiných oborech, i při kardioanestezii jsou možné různé anesteziologické techniky. Co je však důležité, je souhra všech členů týmu, dodržení interních postupů a společná taktika pri nástupu kritické události. Algoritmus cíleně popisuje vitální události počas anesteziologické péče o kardiochirurgického pacienta a představuje jejich strukturované řešení.

WAGNER, Robert. Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1920-7.

BROWN, David L. Cardiac intensive care. Third edition. Philadelphia, Pa: Elsevier, [2019]. ISBN 978-0-323-52993-8.

SEMRÁD, Michal. Cardiovascular surgery. Prague: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2465-5

MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3642-6.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 28. 6. 2019

Zpět