Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách

MUDr. Petr Štourač, MUDr. Zuzana Ďurišová, Lenka Maková, Michal Malý

Algoritmus se zaměřuje na jedno z témat laické první pomoci (Basic Life Support, BLS) u pacienta přímo ohroženého na životě.  Jeho zvládnutí může být užitečné jak laikovi, tak člověku v situacích akutních stavů již zběhlému. Algoritmus vznikl v souladu s aktuálními guidelines Evropské rady pro resuscitaci platnými od roku 2010.

review-photo

MUDr. Martin Doleček, Ph.D. Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Uvedený scénář popisuje velmi přehledně jednotlivé kroky algoritmu FBAO (Foreign-body airway obstruction) a to se zaměřením na závažnou (úplnou) obstrukci dýchacích cest. Zaobírá se jednotlivými klíčovými okamžiky při poskytovaní BLS (Basic Life Support). Vzhledem k tomu, že popisovaná situace má ze své podstaty velmi dramatický průběh a klade obrovský nápor na psychiku zachránce, musí být zachránce velmi dobře vycvičen pro poskytování pomoci a jednat v podstatě automaticky. Předkládané zpracování algoritmu je pro účel výcviku více než vhodný díky svému kvalitnímu zpracování a zaměření na nejdůležitější body při poskytování laické pomoci u postiženého s úplnou obstrukcí dýchacích cest cizím tělesem.

vloženo: 20. 12. 2011 | poslední úpravy: 10. 3. 2019

Zpět