Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr

MUDr. Peter Bakalík, Zdeňek Chvátal, Martin Chovanec