Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr

MUDr. Peter Bakalík, Zdeňek Chvátal, Martin Chovanec

KRATOCHVÍL, Jaroslav a Jiří CHARVÁT. Dlouhodobé cévní vstupy v urgentní medicíně. Urgentní medicína. 2009, 12(1), 12-13. ISSN 1212-1924

vloženo: 20. 12. 2011 | poslední úpravy: 29. 5. 2019

Zpět