Léčba akutní pooperační bolesti

 2012

MUDr. Ivo Křikava, Martina Kosinová, MUDr. Gabriela Kolářová

Léčba akutní pooperační bolesti je multidisciplinárním úkolem, za který jsou odpovědni jak anesteziolog, operatér, ošetřující lékaři, tak i sestry pooperačního oddělení. Z toho důvodu často dochází k přenášení kompetencí mezi zúčastněným zdravotnickým personálem a často nedostatečné péči o samotnou bolest pacienta. Časnou léčbou pooperační bolesti můžeme předejít její chronifikaci. Proto Vám předkládáme tento algoritmus týkající se léčby pooperační bolesti po nitrohrudní operaci.

MÁLEK, Jiří a Pavel ŠEVČÍK. Léčba pooperační bolesti. 3., dopl. vyd. Praha: Mladá fronta - Medical Services, 2014. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3522-4. DRÁBOVÁ, Magdalena. Dopravní nehoda jako traumatická událost a potřeba pomoci. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2005, 1(2), 91-95. ISSN 1801-0261. Dostupné také z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/

vloženo: 20. 12. 2011 | poslední úpravy: 2. 4. 2019

Zpět