Akutní koronární syndrom - 2012

 2012

MUDr. Lukáš Dadák, PhD., MUDr. Hana Suchomelová, Martina Pleskačová

Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v naší populaci vůbec.  Na jeho vzniku se velkou mírou podílí značně rozšířené rizikové faktory jako je kouření, obezita, nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus. V našem algoritmu Vám představíme správný průběh diagnostiky a léčby infarktu myokardu i nejčastější chyby a omyly, které mohou život pacienta významně ohrozit.

review-photo

MUDr. Marek Šebo Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Výukový algoritmus "Akutní koronární syndrom" dokumentuje případ pacienta s akutním infarktem myokardu z pohledu lékaře prvního kontaktu. V několika bodech přehledně popisuje jak hlavní kroky, které by měl lékař provést, tak i nejčastější chyby, kterých by se mohl dopustit.
V případě podezření na akutní IM je kladen důraz na včasný transport za specializované pracoviště a tím na zamezení zbytečné časové prodlevy, která může u této diagnosy mít neblahé následky. Ve zkratce je pak popsán další osud  pacienta a základní diagnostické a léčebné postupy v RZP, katetrizační laboratoři, i dlouhodobá doporučená medikace.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 22. 12. 2011 | poslední úpravy: 10. 3. 2019

Zpět