NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2021 - vol.3

NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2021 - vol.3

31. 10. 2021 ...sejdeme se u algoritmů...

Portál AKUTNĚ.CZ vám jako dárek k Halloweenu přináší poslední dva dokončené letošní virtuální pacienty. Doplňují tak celkem 18 zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2020/2021. Na jejich tvorbě, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy 35  lékařů a 27 studentů.

Klíčová slova: virtuální pacient, interaktivní algoritmus, scénář, serious game

Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku. Tvorba algoritmů byla, stejně jako vše ostatní, ovlivněna celosvětovou pandemií. Tvůrčí týmy vše zvládly na výbornou, přestože byl do značné míry omezen osobní kontakt. Těšíme se na příští rok, další algoritmy a na vás,příznivce portálu AKUTNĚ.CZ. Tentokrát snad již v tradičním tvůrčím procesu.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Tady najdete celkem 18  nových interaktivních algoritmů roku 2021, zde jsou ty dva nejnovější:

Anestezie u pacienta s orofaciálním rozštěpem

Michaela Richtrová, Petr Štourač, Jana Šoltysová, Michal Reška

Rozštěpy obličeje patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Prvotní zachycení je možné již prenatálním screeningovým vyšetřením a jejich nález není indikací k ukončení těhotenství. Současné možnosti léčby zabezpečují malý, téměř žádný hendikep v dospělosti. Chirurgická léčba a anesteziologické řešení těchto vad má svá specifika. Algoritmus seznámí řešitele s průběhem léčby pacienta s celkovým rozštěpem, provede jej perioperačním managementem jednotlivých rekonstrukčních výkonů a obeznámí jej s multioborovým přístupem k dané problematice.

Regionální anestezie u dospělých

Ivo Křikava, Marta Juřeníková, Jana Pastoreková, Olha Ihnatenko

Regionální anestézie je čím dal víc preferovanou metodou v anesteziologii. Přináší spoustu výhod pro pacienta v perioperačním a postoperačním období. Jedním z předpokladu provedení regionální anestezii je dobrá znalost topografické anatomii dané oblasti, práce z ultrazvukem, znalost základních indikaci a kontraindikaci jednotlivých blokád a rozpoznání možných komplikaci. Algoritmus má za cíl provést řešitele možnostmi RA horních končetin spolu s provedením a řešení případných komplikaci.

 • Ketoacidóza
  Ketoacidóza
 • Hemolyticko-uremický syndrom
  Hemolyticko-uremický syndrom
 • Cholangoitida
  Cholangoitida
 • Strukturované předání pacienta
  Strukturované předání pacienta
 • Intraabdominální infekce a akutní břicho
  Intraabdominální infekce a akutní břicho
 • Kapnografie
  Kapnografie
 • Regionální anestezie u dospělého
  Regionální anestezie u dospělého
 • Pacient s COVID-19 v nemocniční péči
  Pacient s COVID-19 v nemocniční péči
 • Neuroinfekce
  Neuroinfekce
 • Popálenina u dítěte
  Popálenina u dítěte
 • Psychologická příprava dítěte na zákrok
  Psychologická příprava dítěte na zákrok
 • Regionální anestezie u dítěte
  Regionální anestezie u dítěte
 • Tamponáda perikardu
  Tamponáda perikardu
 • Syndrom toxického šoku
  Syndrom toxického šoku
 • Transport patologického novorozence
  Transport patologického novorozence
 • TURP syndrom
  TURP syndrom
 • Pokousání psem
  Pokousání psem


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET