XIII. Winterfórum SSAIM s medzinárodnou účasťou

XIII. Winterfórum SSAIM s medzinárodnou účasťou

4. 3. 2011

Reportáž ze slovenské konference, která proběhla ve dnech 2.-4.3. 2011 na Štrbském Plese.

Klíčová slova: winterfórum, Štrbské Pleso, SSAIM

Do Vysokých Tater je z Brna cesta daleká, ale za nádherného počasí uběhla rychle. Po rychlé prohlídce hotelu Patria a malém obědě jsme neodolaly výjimečně slunečnému dnu a vydaly se na krátkou procházku po Plese, které je v tomto ročním období celé zamrzlé. I tak jsme stihli poslední prezentaci odpoledního bloku dr. Alexieva, který nám představil management terapie pacientů nakažených virem H1N1 na jejich pracovišti (Limerck, Irsko), důraz kladl zejména na „suchý“ režim, tedy na použití kontinuálních eliminačních metod při AKI na rozdíl od zvýšení příjmu tekutin, nízkou FiO2 a použití HFOV a ECMO v této indikaci.


Večerní blok byl věnován dětské anestezii a intenzivní medicíně. Do problematiky nás uvedla přednáška kolektivu z UNM Martin Anestezie u prematurnych novorozenců – quo vadis, ve které byly zdůrazněny aspekty nezralosti jednotlivých orgánových systémů a možná rizika z nich plynoucí. Užitečné byly přehledné přednášky kolektivu DFNsP z Bratislavy shrnující KPR doporučení 2010 pro děti a novorozence. Autoři mimo jiné upozornili na potřebnou zkušenost s intubací dětí, možnost užít kanylu s balónkem u všech dětí kromě novorozenců a v případe neúspěchu při zajišťování i.v. vstupu užití intraoseálního přístupu jako metody volby, protože intratracheální aplikace již není doporučována.
 

První ranní pohled z okna napověděl, že slunce minimálně dopoledne neuvidíme, ale ani to nás neodradilo jít vyzkoušet zdejší sjezdovky na úbočích Soliska (vrchol 2404 m n.m., horní stanice lanovky 1840 m n.m.), i když na úkor ranního bloku přednášek. Sníh byl naproti očekávání měkký a těžký, obloha zatažená, horká čokoláda v chatě na svahu sladká a teplá.


Po sportovním výkonu a krátkém zaslouženém odpočinku se vracíme zpět do kongresového sálu hotelu Patria k odpolednímu bloku s názvem Anestézia. Dr. Romanová z Prešova jej začala velmi zajímavou přednáškou Anestetika a jejich aféry – léky, které běžně v anestezii využíváme, představila trochu z jiného úhlu, a to v kriminální činnosti. Po prezentaci dr. Hobrok z Bardejova o současném postavení neuroleptanestézii v praxi se v diskuzi objevil názor, že neexistuje bezpečná nebo nebezpečná anestezie, ale jen bezpečný nebo nebezpečný anesteziolog.


Možnosti využití sugammadexu přehledně shrnul ve své přednášce kolektiv KAIM OúsA z Bratislavy. Nastínil několik indikačních skupin, mezi nimi myastenia gravis a muskulární dystrofie, morbidní obezita, sleep apnoe syndrom, předpoklad obtížné intubace či laparoskopické výkony u rizikových pacientů. Diskutující se shodli, že by bylo užitečné mít preparát k dispozici na každém sálu, tuto možnost má však v současnosti minimum pracovišť. Dr. Očenášová zaujala přednáškou o periopečním riziku geriatrických onkologických pacientů. Při rozhodování o podstoupení rizika anestezie vyžaduje geriatrický pacient s nádorovým onemocněním komplexné zhodnocení zdravotního stavu a funkčních rezerv. Nápomocné jsou skórovaní systémy hodnotící zdatnost a samostatnost pacienta ADL a IADL. V diskusi byl kladen důraz na nutnost mezioborové spolupráce a dialogu při rozhodování o osudu těchto pacientů.


Po krátké přestávce, při které nás na těle i duši zahřál a zimní atmosféru podtrhl chutný skořicový nápoj, jsme se s vervou pustili do boje s infekcemi u kriticky nemocných. Na podceňování a přehlížení rizika mykotické infekce upřímila pozornost dr. Očenášová. Děje se tak i kvůli časté negativitě hemokultur především v časných stadiích infekce. G-pozitivní agens jako původce težké sepse/septického šoku, výskyt rezistentních kmenů a možnosti boje proti nim a prevence vzniku multirezistentních kmenů představil dr. Firment. Dr. Jarčuška z košické infektologické kliniky připomněl tigecyklín, mezi novější antibiotika patřící farmakum, učinné především u infekcí měkkých tkání a kůže a komplikovaných infekcí abdominálních.


Poslední blok tohoto dne, nazvaný samotnými předsedajícími česko-slovensko-moravský, zahájila prim. Pelichovská z Motola a nastínila problematiku post cardiac arrest syndromu a novou éru poresuscitačné péče. Klíčové je co nejčasnější obnovení myokardiální perfuze, správné provedení terapeutické hypotermie a udržování glykémie na hodnotě kolem 10 mmol/l. Živě diskutující doc. Kula se nakonec ujal slova i jako přednášející a důsledně rozebral zvlášť některé méně jasné momenty stávajících doporučení léčby sepsi. Tato přednáška podnítila bohatou diskusi, zda je lepší striktně postupovat dle guidelines nebo volit spíše volnější přístup a „zapojit mozek“. Doc. Adamus důkladně rozebral téma Sellickova hmatu, představil řadu studií pro x con. Cricoid Pressure má vliv na tonus jícnového svěrače (snižuje jej), může tedy zvyšovat riziko regurgitace a nelze jej ovlivnit ani prokinetiky. Zároveň snižuje vizualizaci vchodu do hrtanu, nicméně bráni také insuflaci žaludku a umožňuje ventilaci obličejovou maskou. Stalčuje sa vlastně hypofarynx, ne oesophagus. Poté představil také své kolegyně, které připravily praktickou studii správného použití Sellickova hmatu a díky elektronickému měření edukovaly anesteziologické sestry. Posledním příspěvkem byl Monitoring BIS a jeho využití v anestezii a intenzivní medicíně dr. Sandeckého z naší „mateřské“ kliniky z FN Brno. Objevuje se otázka možnosti použití BIS v indikaci mozkové smrti.


Počasí tak nádherné, že hříchem by bylo strávit celý den uvnitř, nás rychle probudilo a vylákalo na sjezdovku mezi prvními. Sníh o poznání lepší a poloprázdné svahy způsobili, že jsme se jen těžko loučili se sluncem zalitým Štrbským Plesem. Diskuzi o nových doporučeních KPR 2010, které jste mohli též shlédnout na II. Konferenci AKUTNE.CZ, a o založení Slovenské resuscitační rady jsme nechali na slovenských kolezích a vypravily se na dalekou cestu domů. Budeme se těšit na další ročník.
 

Olga Smékalová & Elena Krátka
 

 • Zimní panorama
  Zimní panorama
 • Na procházce
  Na procházce
 • Štrbské pleso
  Štrbské pleso
 • Štrbské Solisko a mostíky
  Štrbské Solisko a mostíky
 • Zimní panorama II
  Zimní panorama II
 • Štrbské Solisko 2301 m. n. m.
  Štrbské Solisko 2301 m. n. m.
 • MUDr. T. Šagát (Bratislava)
  MUDr. T. Šagát (Bratislava)
 • O přestávce
  O přestávce
 • Nad Soliskem
  Nad Soliskem
 • Mlynická dolina
  Mlynická dolina
 • Chata pod Soliskom 1840m. n. m.
  Chata pod Soliskom 1840m. n. m.
 • Z přednášky MUDr. Ľ. Romanové o aférach anestetik
  Z přednášky MUDr. Ľ. Romanové o aférach anestetik
 • Stánky
  Stánky
 • Mudr. M. Očenášová, MUDr. P. Jarčuška, MUDr. M. Onderčanin
  Mudr. M. Očenášová, MUDr. P. Jarčuška, MUDr. M. Onderčanin
 • MUDr. M. Pelichovská (Praha-Motol)
  MUDr. M. Pelichovská (Praha-Motol)
 • MUDr. R. Kula (Ostrava)
  MUDr. R. Kula (Ostrava)
 • MUDr. M. Sandecký (Brno)
  MUDr. M. Sandecký (Brno)
 • Krásné páteční ráno
  Krásné páteční ráno
 • Místo konání - Hotel Patria
  Místo konání - Hotel Patria


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET