Resuscitace 2012

Resuscitace 2012

5. 5. 2012 Lenka Baláková

Přinášíme Vám reportáž z II. odborného symposia Resuscitace 2012., které 4.5.2012 pořádala Česká resuscitační rada (ČRR) v Kongresovém centru U Hájků v Praze.

Tématem celého dne byla diagnostika příčin zástavy oběhu, tedy známá 4 H a 4 T a možnosti jejich kauzální léčby. Jak řekl předseda ČRR MUDr. Anatolij Truhlář ve svém úvodním slovu:"Správné rozhodování o způsobu léčby, její délce, nezahajování nebo předčasném ukončení kardiopulmonální resuscitace patří k nejobtížnějším úkolům, jímž jsou vystaveny profesionální resuscitační týmy." Profesor B. W. Böttiger, MD, DEAA, předseda European Resuscitation Council (ERC) během zahájení symposia poděkoval ČRR za práci, kterou odvedla za 2 roky své činnosti a označil ji za velmi obdivuhodnou. Součástí zahájení symposia bylo i udělení čestného členství prof. MUDr. Jiřímu Pokornému, DrSc., který stál u zrodu české anesteziologie a zasloužil se i o rozvoj oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof. Následovalo 5 přednáškových bloků, poster session a výstava zdravotnické techniky. Mezi nejdiskutovanější témata celého dne patřilo použití ultrazvuku v přednemocniční péči (PNP), použití trombolýzy v PNP a Lazarův fenomén. Cílem periresuscitačního ultrazvukového vyšetření hrudníku by měla být diagnostika případné tamponády srdeční, pneumothoraxu nebo hypovolémie, přičemž lékař nemá více než 5-10 vteřin na rychlé zorientování a zhodnocení UZ obrazu (snaha co nejméně přerušovat KPR). Většina přítomných se shodla, že zatím není možné rutinní použití ultrazvuku v PNP vzhledem k malým zkušenostem lékařů s jeho použitím.Prof. Böttiger odpovídal na otázky ohledně trombolýzy v PNP, která se u nás obvykle podává až v nemocnicích. Přednášející během dne představili mnoho zajímavých kazuistik a témat k zamyšlení ohledně postupu u ne zcela jasných diagnóz. Diskutovalo se o délce resuscitace u podchlazených a intoxikovaných pacientů, stanovování smrti a nezahajování resuscitace. Zajímavý byl i pohled přítomného přednosty Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové MUDr. Petra Hejny, který po přednáškovém bloku o Lazarově fenoménu, odpovídal na otázky co jsou jisté časné známky smrti. Advokát JUDr. Jan Vondráček zmínil právní aspekty této problematiky, připomněl, že je důležitá přesně vedená dokumentace a čas stanovení úmrtí. Závěrem celé této diskuse bylo doporučení ponechat napojené EKG ještě alespoň 10 min po stanovení času úmrtí. Všechny přednášky budou k dispozici v pdf verzi na webu ČRR: www.resuscitace.cz.

  • foto: ing. Jan Mach
    foto: ing. Jan Mach
  • foto: ing. Jan Mach
    foto: ing. Jan Mach


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET