Dětská univerzita MjUNI na Lékařské fakultě

Dětská univerzita MjUNI na Lékařské fakultě

10. 4. 2016 Tereza Prokopová

Dopoledne druhé dubnové soboty mohli studenti jUniverzity strávit na stanovišti Pokročilé první pomoci. Hned zpočátku kurzu si vyzkoušeli přístup k bezvědomému v simulované situaci. Po krátkém výkladu základních principů první pomoci se rozdělili do třech skupinek a kolovali po stanovištích dětské resuscitace, KPR u dospělého a zajištění dýchacích cest. Všechny děti byly moc šikovné a svou aktivitou a nadšením, překvapily, ale hlavně potěšily lektory kurzu. Jsme moc rádi, že jsme se mohli na výuce jUniverzity podílet.

Klíčová slova: MjUNI, LF, První pomoc

  • Dr. Štoudek a pacientka v bezvědomí
    Dr. Štoudek a pacientka v bezvědomí
  • Dýchá?
    Dýchá?


Zpět