doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

Recenze algoritmu Anestezie u endarterektomie karotidy

Karotická endarterektomie (CEA) je jeden z mála léčebných (operačních) zákroků, který umožní významně snížit riziko rozvoje ischemické cévní mozkové příhody. V jejím průběhu je ale nutné průtok postiženou a. carotis dočasně přerušit, což při nedostatečném kolaterálním průtoku přes Willisův okruh přivádí pacienta právě do rizika rozvoje mozkové ischemie. Z tohoto důvodu je problematika anestezie a monitorace nemocného v průběhu zákroku předmětem dlouhodobých diskuzí a sporů. Předkládaný algoritmus velmi jednoduchým a edukativním způsobem naznačuje stěžejní body v rozhodovacím procesu při péči o pacienta podstupujícího CEA včetně reakce na případný vznik komplikací.

Algoritmy


Zpět na výpis