prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Odborný garant portálu AKUTNĚ.CZ

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava-Poruba, Česká republika

e-mail:

Recenze algoritmu Výšková nemoc

V tzv. západním světě v  posledních přibližně 15 letech prudce narostl zájem o cesty do asijských a jihoamerických velehor. Návštěvníci se odvažují do velkých výšek, nezřídka se snahou zlézt některé dobře dostupné a technicky málo náročné šesti- či sedmitisícové vrcholy. Zejména při relativně snadných výstupech lze rychle nabírat výšku, což je pro lidský organismus velmi riskantní. Nebezpečí číhá zejména na dobře fyzicky trénované osoby mladého a středního věku, kterým nedělá problém vystoupat ve velehorském prostředí během jednoho dne i přes tisíc výškových metrů. A to bývá největší kámen úrazu – pocit, že na to mám, euforie z krásného velehorského prostředí, snaha využít příznivého počasí, vidina brzkého dosažení vysněného vrcholu ženou poutníky příliš rychle vzhůru. Přitom vynikající trénovanost a kvalitní fyzická forma vůbec nejsou synonymem dobré schopnosti rychle se aklimatizovat na velkou výšku. Aklimatizaci nelze ošidit, lze ji pouze pozvolna absolvovat. Pravidla vysokohorské aklimatizace včetně rychlosti resp. pomalosti výstupu jsou známa. Je však rovněž známo mnoho případů, které dopadly nedobře, ba tragicky, při jejich nerespektování.

Předkládaný algoritmus ukazuje, jak si počínat a naopak nepočínat při nástupu příznaků akutní horské nemoci a výškového otoku mozku. Algoritmus je již svým tématem velmi zajímavý, je kvalitně sestavený. Pro seznámení se s problematikou, do níž se dostává čím dál více mladých a někdy nezkušených, byť třeba fyzicky zdatných lidí, se jedná o aktuální a potřebný materiál. Blahopřeji mladému tvůrčímu týmu k jeho sestavení.

 

Recenze algoritmu Rozhodování na konci života z pohledu sestry

Léčebné výsledky intenzivní medicíny jsou úctyhodné. V určitém procentu případů však nemoc a celkový stav pacienta pokročily natolik, že přes veškerá heroická terapeutická opatření směřuje vývoj zdravotního stavu pacienta k odchodu z tohoto světa. U takovýchto nemocných je nezbytné se dobrat ve správný čas k rozhodnutí, zda je z etického hlediska namístě pokračovat v opatřeních intenzivní medicíny, a tudíž v léčbě medicínsky neadekvátní dané situaci, nebo zda přejít na paliativní způsob ošetřování a veškeré úsilí zaměřit na umožnění důstojného závěru pacientova života (letting die).
Předložený algoritmus nabízí řešení typické situace týkající se terminálně onkologicky nemocné pacientky, jak ji nahlíží sestra. Zdravotní sestry působící v intenzivní péči mají při rozhodování na konci života nezastupitelnou roli. Jsou s pacienty v dlouhodobém a těsném kontaktu a dokážou vycítit, kdy je veškerá vysoce sofistikovaná diagnostika a léčba marná a tudíž mají možnost navrhnout celému týmu pečujícímu o pacienta přejít od intenzivní k paliativní péči. V paliativní péči pak hrají sestry klíčovou úlohu.
Autorkám se podařilo sestavit didakticky příhodný algoritmus kroků, kterak v takovéto eticky citlivé situaci postupovat. Je dobře, že takový algoritmus sestavily a jsem rád, že bude zveřejněn na portálu Akutně.cz.

Recenze algoritmu PCA pumpa

Jedná se o další algoritmus na potřebné téma – řešení intenzivní pooperační bolesti. Je zvolen výstižný klinický příklad – mastektomie je jednou z operací, po níž se může pooperační bolest v poměrně vysokém procentu případů chronifikovat. Hned od počátku kvalitně vedená pooperační analgezie snižuje riziko vzniku chronické postmastektomické bolesti. Algoritmus akcentuje stále dostupnější, ale i v současnosti ne zcela dostatečně využívanou metodu pacientem kontrolované intravenózní analgezie. Poukazuje jednak na způsob, jak pumpu využít a jaké parametry naprogramovat, jednak na opioidy, které lze pro PCA použít, včetně jejich dávkování.
Současně v jednom kroku doporučuje použít v řešení pooperační bolesti tohoto typu gabapentinoidy, což je jeden ze současných trendů, jak do pooperační analgezie zapojit koanalgetika vhodná pro řešení neuropatické bolesti. Jejich použití mj. umožňuje snížit dávku podávaných opioidů a zřejmě i zkrátit délku jejich podávání.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET