MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice

Klinika dětské anesteziologie a resucictace, FN Brno, Brno;

ERC Paediatric Life Support - Science and Education Committee

e-mail:

Recenze algoritmu Resuscitace COVID-19 pacienta

Algoritmus se týká nyní velmi aktuálního tématu pacienta s nákazou COVID-19 se srdeční zástavou v nemocničním prostředí. Algoritmus je zpracován přehledně a na konkrétním příkladu popisuje jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace, včetně postupu rozšířené resuscitace. Jednotlivé kroky algoritmu na sebe logicky navazují a správnost/chybnost jednotlivých odpovědí je dostatečně odůvodněna ve vysvětlujícím textu. Jazyk algoritmu je stručný, dobře srozumitelný, přitom si zachovává odbornost. Všechny zkratky jsou vysvětleny. Použité obrázky pomáhají s představou probíhající resuscitace, přestože větší propracovanost by jistě ještě více přispěla k reálnosti.
Rychlost, s jakou tento algoritmus tým AKUTNĚ.CZ připravil, je ovšem obdivuhodná. Algoritmus a doporučení v něm dle mého názoru odpovídají současným poznatkům, které o nákaze virem SARS-CoV-2 máme k dispozici. Je též v souladu s aktuálními doporučeními pro resuscitaci pacientů s COVID-19, které vydala Resuscitation Council UK. Tyto poznatky se s vývojem pandémie a znalostí o viru samotném samozřejmě mohou měnit a aktualizace algoritmu může být v budoucnosti nezbytná. 24.3.2020

Recenze algoritmu Maligní arytmie u dítěte

Algoritmus na velmi reálné situaci náhlého kolapsu při sportovní aktivitě popisuje případ náhle vzniklé maligní arytmie u dítěte. Přestože se jedná o situaci velmi vzácnou, jsou právě správné iniciální kroky a reakce okolí to, co zdaleka nejvíce může přispět k přežití dítěte s kvalitním neurologickým výsledkem. To činí algoritmus velmi potřebným. Algoritmus je zpracován přehledně a názorně, kroky na sebe logicky navazují a provází studenta všemi důležitými kroky od úvodní reakce až po poresuscitační péči. Jednotlivé kroky algoritmu na sebe logicky navazují a správnost/chybnost jednotlivých odpovědí je dostatečně odůvodněna ve vysvětlujícím textu. Jazyk algoritmu je dostatečně stručný a přitom si zachovává nutnou odbornost v použitých termínech, což platí pro českou i anglickou verzi algoritmu. Použité animace pomáhají s představou právě řešené situace a vhodně algoritmus doplňují. Jednotlivá doporučení i zdůvodnění odpovídají dle mého názoru současným doporučeným postupům Evropské a České resuscitační rady a poznatkům, které o maligních arytmiích u dětí v současnosti máme. Samozřejmě nelze vyloučit, že algoritmus bude muset být aktualizován po vydání nových doporučených postupů v roce 2021.

Algoritmy


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET