MUDr. Martin Kutěj

MUDr. Martin Kutěj

lékař Kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně

e-mail:

Recenze algoritmu Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta

V souvislosti s nákazou COVID-19 se dostala znovu do popředí také problematika ochrany anesteziologického personálu během jednotlivých fází celkové anestezie na operačním sále. Standardní postupy, zejména úvodu a vyvedení z celkové anestezie, jsou v případě COVID-19 pozitivního pacienta nevhodné a rizikové. Jednotlivá anesteziologická pracoviště byla nucena takřka přes noc připravit doporučené postupy a režimová opatření. Obdobně reagovaly odborné společnosti nejen v naší zemi. Díky jednoduchosti ve sdílení informací mohl každý anesteziolog obdržet v posledních měsících nepřeberné množství doporučení a rad, jak v různých situacích s COVID-19 pozitivním pacientem zacházet. Ne vždy tyto informace dávaly jasná doporučení aplikovatelná v místních reáliích.

Algoritmus připravený týmem AKUTNE.CZ předkládá čtenáři jednoduše a zřetelně základní postup vedení celkové anestezie u COVID-19 pozitivního pacienta. Vychází zejména z platných doporučení našich odborných společností. Neklade si za cíl demonstrovat správné postupy ve všech možných situacích během péče o pacienta v celkové anestezii. Ty by měly vycházet z možností jednotlivých pracovišť, zkušeností anesteziologa a aplikací výše zmíněných doporučení.

Nechť je algoritmus inspirací pro vedoucí pracovníky úseků anestezie v přípravě doporučených postupů na jejich pracovištích, pro řadové anesteziology vodítkem k bezpečné práci a pro ostatní zdravotní personál ilustrací anesteziologické práce ve ztížených podmínkách.

Algoritmy


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET